Sidor

onsdag 3 september 2014

Läs vad några av företagarna som var med på rundabordssamtalet i Hudiksvall tycker om den skattechock som v mp s fi skulle genomföra om de får en möjlighet.


Rundabordssamtal i Hudiksvall med företagare – 21 aug 2014

 
Den 21 augusti ledde Henrik von Sydow, ordförande i skatteutskottet och jag ett rundabordssamtal med företagare i Hudiksvall. Nedan följer en summering av det viktigaste som framkom under samtalets gång.

 Inledningsvis talade Henrik och jag om hur alla våra reformer utgjort viktiga steg för att röra oss mot målet – full sysselsättning. Halveringen av restaurangmomsen, den sänkta arbetsgivaravgiften för unga och RUT och ROT har varit viktiga verktyget som starkt bidragit till att vi skapat 250 000 nya jobb i Sverige. Jobbskapande reformer en stor anledning till att vi nästan kommer starkare ur finanskrisen än när vi gick in i den.

För att fortsätta med den politik som gett en nettotillväxt av nya jobb så är det avgörande betydelse att våra reformer får ligga kvar. Sedan 2006 har den svarta ekonomin trängts tillbaka tack vare vår politik vilket är ett historiskt trendbrott. Svenska folkets inställning till skattesystemet och skattemoralen har även ökat vilket vittnar om en växande vilja att göra rätt för sig.

 

A-Assistans – VD Mira Jonsson

Mira Jonsson är VD för företaget A-Assistans som tillhandahåller personlig assistenter. A-assistans är ett privat företag som funnits i 20 år. Företaget är rikstäckande och har enbart i Hudiksvalls kommun 270 anställda. Mira upplevde problem med folk som kunde komma på arbetsintervju men sedan tackar nej till själva jobbet. Här ansåg hon att arbetsförmedlingen måste bli mycket bättre och göra mer. Denna bild delades även John Mildén.

Mira uppgav att hon inte riktigt kan förstå hur debatten kring privata alternativ i välfärden förs idag. Utan att kunna sträva efter att få marginaler och motivation så faller incitamenten för att arbeta hårt. Vinster ena året används som en buffert för att täcka upp förluster ett annat år.

 

McDonalds – John Milden

John Mildén driver totalt fem McDonalds restauranger och har drivit den i Hudiksvall i åtta år

Totalt har han cirka 300 anställda varav 50-65 i Hudiksvall löpande under året. John utrycker att han är upprörd över att vissa politiker inte verkar förstå vad konsekvensen av en fördubbling av restaurangmomsen och arbetsgivaravgiften för unga skulle bli. Hur ska han kunna anställa fler personer med dessa kostnadsökningar. De flesta av hans anställda är unga och ligger alltså i spannet för att drabbas av de rödgrönas ungdomsskatt. Han framhävde vilka fantastiska människor som finns i branschen och hur många som inte trivts i skolan eller av andra orsaker hamnat i utanförskap nu kunnat få en anställning hos honom.

Eftersom det är en så pass tuff bransch så betonade han betydelsen av att kunna skaffa sig marginaler, marginaler som kraftigt skulle reduceras med de ökade skatterna som hotar.

 

Café 24 Carat – Kamran Khalil

Kamran Khalil har drivit Café 24 Carat sedan 3,5 åt tillbaka. Han har i dagsläget två anställda men planerar att nyanställa en person inom en snar framtid. Han beskrev på ett väldigt konkret sätt att det var tack vare den halverade momsen på restaurangmat som han anställt en tjej på 23 år tidigare och renoverat köket. En fördubbling av restaurangmomsen i detta läge skulle leda till att han måste avskeda en av sina anställda samtidigt som den andra skulle behöva gå ner i tid. Kamran ansåg att det viktigaste nu är att behålla de genomförda reformerna för att på det sättet värna om ungdomsjobben. Han tror att många utrikesfödda i branschen inte är speciellt bra insatta i vad konsekvenserna skulle bli om oppositionens politik skulle genomföras.  

 
Sune Olssons åkeri AB – Sune Olsson

Sune Olsson driver äger företaget Sune Olsson åkeri AB som startade 1950. Han berättade att han sedan i somras haft en tjej född 1990 som anställd tack vare den lägre kostnaden för sociala avgifter jämfört med personer över 26 år. Den kilometerskatt som Mp förespråkar, dvs att föra in en extra kostnad på 14 kr/milen för tung lastbilstrafik skulle leda till högre kostnader för konsumenterna enligt Sune. Det är på det sättet som åkeriägarna måste kompensera sina ökade utgifter. Det är idag väldigt lite av de totala transporterna som skulle kunna föras över från lastbil till tåg vilket han även menade är viktigt att ha med sig.

Han förklarade att hans lastbilar årligen rullar runt 10.000 mil. Kostnadsökningen per lastbil skulle därmed bli runt 140.000 kronor per år vilket skulle drabba skogsindustrin mycket hårt. Följden av att svenska livsmedel blir ännu dyrare är att vi kommer importera mer mat än tidigare vilket innebär längre transportsträckor. Så ur en miljömässig synpunkt kan kilometerskatten faktiskt vara kontraproduktiv.


 

Hushållsfixaren – Anna

Hushållsfixarna är ett socialt kooperativ inriktat på hushållsnära tjänster, med andra ord mycket RUT och ROT tjänster. Kooperativet drivs av Anna och de har idag 40 anställda. Många av de anställda är personer som tidigare stått långt från arbetsmarknaden. Personer från grupper som: unga som hoppat av studierna, nyanlända flyktingar, personer utan tidigare arbetslivserfarenhet eller en kombination av dessa är exempel på människor som idag arbetar hos Hushållsfixaren.

Anna tycker inte om hur debatten på vissa håll utvecklats när det ibland låter som att vissa jobb skulle vara mer värda en andra. Hon underströk hur ett samhälle även måste ha jobb som inte kräver en akademisk utbildning. Även hon har stött på folk som hon märkt hellre försörjer sig på bidrag än tar ett jobb på hennes kooperativ, något som hon anser är väldigt olyckligt.

 

Colorama - Jonas Holm

Jonas Holm driver Colorama i Hudiksvall som har 12 anställda. Under samtalet berättade han hur i princip varje privatjobb hans företag har idag är ett ROT-jobb. Han menade att situationen är ytterst allvarlig och att inte alla företagare verkar medvetna om att ROT reformen är hotad.

Jonas förklarade hur de svarta jobben i hans bransch i princip försvunnit sedan reformen trädde i kraft. Frågan ”Hur vill du betala?” som mer var en regel än ett undantag tidigare hör man knappt längre. Det är på samma sätt i RUT-branschen. Samtidigt så har de som arbetar i dessa branscher fått tryggheten med riktiga anställningsavtal, försäkring och en pensionsgrundande inkomst. Han är rädd för att den positiva utvecklingen i branschen helt skulle vända riktning om oppositionen får makten efter valet.

 

 

 

 

Inga kommentarer: