Sidor

onsdag 3 september 2014

Vad tyckte företagarna som var med på rundabordssamtalet i Gävle om de förslag som finns från MP V och S?


Rundabordssamtal om konsekvenserna av oppositionens förslag i Gävle. (text från Företagsbladet )

 Höstens riksdagsval är det kanske viktigaste någonsin. Sverige står inför ett sällan skådat systemskifte om en rödgrön regering skulle vinna valet. De svenska företagen riskerar att drabbas av kraftigt ökade kostnader vilket skulle kunna leda till både kraftigt minskad lönsamhet och därmed förlorade arbetstillfällen. Riksdagsman Lars Beckman (M) bjöd in företagare från olika branscher för att diskutera konsekvenserna av dess förslag. Samtalet hölls hos Städtjänst den 26 augusti.

Ett av de skapare uttalandena: - Förslagen från de rödgröna kommer att bygga upp en inhemsk lågkonjunktur!

 Hela eller delar av oppositionen S, V och MP vill:


● Avveckla ROT-avdraget

● Avveckla RUT-avdraget

● Fördubbla momsen på mat på restauranger

● Fördubbla arbetsgivaravgiften för unga

● Snabbavveckla kärnkraften i Sverige

● Återinföra arvs- och gåvoskatten

● Återinföra förmögenhetsskatten

● Införa en kilometerskatt på 14 kronor per mil för tung trafik i Sverige

● Lagstifta om rätt till heltid

● Förbjuda bemanningsföretag

 
Hur skulle de här skarpa politiska förslagen från oppositionen påverka ditt företag och möjligheterna att behålla dina anställda?

 - Den sänkta momsen på restauranger har bidragit till att Sverige har fått fler turister. Det har också lett till att fler kunnat få fast anställning i mina restauranger. Den sänkta momsen och de nya reglerna för kassaapparater har lett till att svarta pengar minskat rejält. Enligt Skatteverket har skattinbetalningarna från restaurangbranschen ökat med 900 miljoner kronor! Om momsen skulle höjas till 25 % blir den dubbelt så hög som i de flesta europeiska länder.  Det är ju inte vi som betalar momsen, det är kunderna. Eftersom branschen har låga marginaler, i snitt 2.2 procent, kommer en höjning av momsen att drabba företagen oavsett om man höjer behåller priserna. Med minskade marginaler blir det också minskade investeringar. Dessutom kommer vi att behöva minska personalen eftersom det inte finns möjlighet att göra rationaliseringar som i andra branscher.


- De små företagen subventionerar storföretagen genom att de små betalar samma avgift för sjukförsäkringen som de stora. Men sjukskrivningstalen är mycket högre på storföretagen så rimligtvis borde de betala högre avgift!

- Nästan en tredjedel av alla invandrare till Europa hamnar i Sverige och det är inte rimligt på kort sikt. Integrationen fungerade dåligt redan tidigare och med en än större invandring så kommer det att bli än större problem. När man försämrar för tjänstesektorn med borttagande av rot och rutavdrag för fördubblade arbetsgivaravgifter för unga så blir det än sämre integration. I restaurangbranschen så jobbar också många utrikesfödda, och fördubblar man momsen på mat så blir fler utrikesfödda arbetslösa.

- Det sämsta Göran Persson (S)  ansvarade för var kommunaliseringen av skolorna. Det är stor brist på kompetenta människor i vissa branscher men högskolorna fortsätter att spotta ut studenter med kompetens som inte efterfrågas. Vi har fått en degenererande skola med dålig ordning. Och det är likadant på sjukhusen.

- Vi har fått en bättring av 3:13-reglerna men fortfarande beskattas utdelning på aktier i egna företaget högre än om man äger aktier i till exempel Sandvik?

- Det blev en stark debatt när Folkpartiet för några år sedan föreslog att man skulle kunna kräva kunskaper i svenska för att få svenskt medborgarskap men hur ska man få arbete i Sverige om man inte kan språket?

- Vi har de politiker vi förtjänar!

`Lars Beckman: - Av 11.000 utlandsfödda i Gävleborg har 8.600 arbete och vi gör nu om SFI undervisningen så att man kan kombinera arbete och studier i svenska.

- Om vi accepterar så låg sysselsättningsgrad så kommer det att leda till sämre välfärd.

- Vi skulle inte klara oss utan invandrarna förde accepterar i högre grad att arbeta på kvällar och helger.

- 8 av 10 som söker jobb hos oss har problem med språket och tyvärr krävs att de kan prata svenska med våra kunder.

- Stöd anställning av invandrare i stället för SFI eftersom man lär sig svenska snabbare på jobbet. Mer praktik och jobb behövs!

Lars Beckman: - I Solna och Nacka har man lyckats kanske bäst i Sverige med integrationen genom att erbjuda praktikjobb för att de ska lära sig svenska.

- Det finns cirka 50.000 utlandsfödda i byggbranschen och de avlönas via utländska företag med 30 kronor per timme samtidigt som deras arbetsgivare debiterar samma timpenning som för svenskar. Det behövs bättre kontroll!

Lars Beckman: - Bankernas ovilja att låna ut pengar har lett till att vi fått en inofficiell bankverksamhet med högre räntor och sämre säkerhet men om inte vanliga banker lånar ut pengar så blir det den lösningen som många utrikesfödda väljer.

 - Offentlighetsprincipen gör att vi är på väg att tappa kontrollen över de kriminella.

- Åkerinäringen svarar för 4 procent av BNP men är också en bransch med låga marginaler. Vårt företag kör ca 260.000 mil per år och 14 kronor kilometerskatt skulle öka våra kostnader med 3,6 miljoner. Vi skulle kunna anställa utländska förare för att spara pengar, eftersom de kostar en tredjedel av de svenska. Men jag vill kunna prata med personalen.

- Problemet med utländska åkare är att man inte kontrollerar dem. De kör in med last och sen kan de stanna kvar och i princip köra illegalt. Det är också för låga bötesbelopp. Om en utländsk åkare ertappas klampas hans bil för att han inte ska kunna smita från betalaningen. Men efter 24 timmar måste de släppa dem om ingen åklagare har tid med fallet. Klampningen borde vara utan tidsfrist.

- I den ort där jag bor  finns 23 poliser, men bara på vardagarna. Vi måste få fler poliser verksamma dygnet runt eller ändrade regler.

- Tidigare kördes många transporter med järnväg på längre sträckor, men på grund av brist på investeringar så har mer och mer av lasterna gått över på lastbil, vilket gynnar de utländska åkarna.

- De stora företagen som Scania, IKEA, Coop, ICA med flera betalar alldeles för dåligt för transporterna.

Lars Beckman: - Skogsåkarna betalar 700.000 i skatt per lastbil och år och ökade kostnader från s v mp med en kilometerskatt kommer att slå ut svenska företag.

– Ett annat hot mot restaurangnäringen är att det finns partier som vill höja alkoholskatten. Det riskerar bara att öka smugglingen, precis som förslaget om höjd skatt på tobak.

- I Gävle säljs varje dag 13.000 pizzor!

- Som restaurangföretagare diskrimineras vi jämfört med andra företag i besöksnäringen som får glesbygdsstöd när man ska göra investeringar. Vi tycker att vi är en del av upplevelseindustrin.

– Höjd moms på restaurangerna kommer också att påverka andra branscher som taxi, vaktbolag mm genom att färre kommer att äta ute på kvällarna. Förslagen från de rödgröna kommer att bygga upp en lågkonjunktur!

- Vi i städbranschen arbetar för att våra kunder ska få en bättre tillvaro. Om RUT-avdragen försvinner så är jag rädd att svartjobben kommer att öka igen. Idag är det ingen som frågar om svarta jobb! Tvärtemot vad som påstås så är det väldigt många äldre som utnyttjar RUT-avdrag

- Höga ingångslöner gör det svårt att anställa okvalificerad personal i städbranschen.

Lars Beckman: - Vi måste se till att det blir lägre trösklar för att komma in på arbetsmarknaden och vi moderater vill inte sänka lönerna men väl kostnaderna för företagen, med lägre arbetsgivaravgifter.

Lars Beckman: - Kontrollapparaten kring en kilometerskatt skulle kosta mer än vad skatten inbringar!

- Om S, V och MP vinner valet kommer många jobb att riskeras. Det handlar om Sveriges, folkets och företagens väl och ve.


Man kan konstatera att företagen målar upp en dyster bild av vad som skulle bli konsekvenserna om förslagen från S, V och Mp genomfördes!

Inga kommentarer: