Sidor

onsdag 3 september 2014

Imorgon arrangerar Motormännen en debatt på Bilmetro i Gävle. Kom gärna förbi!

Imorgon arrangerar Motormännen en viktig debatt om bilens betydelse i Sverige. Jag är med i debatten och ser fram emot att du kommer till debatten.

Motormännen arrangerar trafikpolitisk debatt i Gävle den 4 september

Bilen har en avgörande roll för mobiliteten i samhället. Många är beroende av den för att ta sig till arbete, studier och vardagsaktiviteter. Men flera politiska förslag syftar till att minska bilanvändningen. Vad innebär detta för alla de som saknar alternativ till bilen?

Motormännen tar bilisternas parti. Inför riksdagsvalet har vi tagit fram ett valmanifest på åtta punkter. Där framför vi våra förslag för en tillgänglig, säker och hållbar trafikpolitik.

Nu vill vi veta hur politikerna ställer sig till frågor som rör bilens roll för mobiliteten, hur elbilen kan få genomslag i hela landet och hur en kilometerskatt eventuellt påverkar landsbygden. I början av september arrangerar vi därför politiska debatter på ett antal platser i landet. Ta chansen att påverka den kommande trafikpolitiken – delta du också.


Bristen på tillgängliga alternativ till bilen gäller främst utanför storstadsregionerna där den genomsnittliga kommunen har 20 000 invånare. Och det är just där behovet av bilen ofta är som störst och där piskor för att minska bilanvändandet i städerna känns som mest.

I Gävle har permanent bilförbud på platser i centrum föreslagits. Uppmaningen till invånarna är att välja andra vägar eller transportslag – men är det möjligt för alla? På många orter i Gävleborgs län saknas alternativ till bilen eller pendlarparkeringar som möjliggör byten till kollektivtrafik.

Landsbygden omfamnas av flera politiska partier, men på det trafikpolitiska området finns ett stort glapp mellan retorik och politikens innehåll. Innehållet verkar mest utgå från trafiksituationen i Stockholms innerstad. Kommer orter som Hofors, Ockelbo och Ljusdal överleva med dagens trafikpolitik?

Styr storstädernas trafikproblem landsbygdens trafikpolitik? Kommer hela Sverige överleva med dagens trafikpolitik? Hur gör vi för att klara mobiliteten samtidigt som klimatutmaningarna måste hanteras?

Motormännens trafiksäkerhetsansvarige Erik Kjellin hälsar välkommen till debatt om hur trafikpolitiken ska se ut efter valet.

Deltagare i debatten är Erik Kjellin (Motormännen), Lars Beckman (M), Roger Persson (MP), Urban Sjölander (C), Jörgen Edsvik (S) och moderator Eva Cooper (Hela Hälsingland).
- See more at: https://www.motormannen.se/paverkan/debatt/motormannen-arrangerar-trafikpolitisk-debatt-i-gavle-den-4-september/#sthash.mVOXBRte.dpuf

Inga kommentarer: