Sidor

torsdag 4 september 2014

Stefan Löfven (S) måste nu lämna klara besked om kärnkraften efter gårdagens märkliga ickebesked i Expressen!


Pressmeddelande;


 

En snabbavveckling av kärnkraften skulle innebära kraftigt höjt elpris och elbrist i Sverige visar rapport från Riksdagens utredningstjänst! Nu måste Stefan Löfven lämna besked om en ev mörkröd gemensam energipolitik!

 Igår medverkade partiledarna i en utfrågning hos Expressen. På frågan om dagens kärnreaktorer ska få ersättas med nya kunde/vägrade Stefan Löfven (S) att lämna ett klart besked. Frågan är varför.

Riksdagsledamot Lars Beckman (M) har tagit fram en rapport från Riksdagens utredningstjänst som visar vilka konsekvenser en snabbavveckling skulle få för elpriset och eltillgången i Sverige. För Gävleborg är det av avgörande betydelse att det finns en stabil elförsörjning till ett relevant elpris. Det arbetar över 20 000 människor inom industrin i Gävleborg varav ca 1/3 del bara i Sandviken.

Riksdagens utredningstjänst konstaterar att med stor sannolikhet skulle en snabbavveckling av kärnkraften leda till både högre elpriser och elbrist:

”En av frågorna i uppdraget är hur marknadspriserna på el skulle påverkas vid en ”snabb” avveckling av kärnkraftverk. Hur dessa konsekvenser skulle påverka elpriset är förmodligen omöjligt att svara på. En sådan analys kräver att ett stort antal antaganden görs, inkluderande utvecklingen i vår omvärld. Utredningstjänsten har inte resurser att göra sådana analyser. Generellt gäller dock att ett minskat utbud leder till högre priser (därmed inte sagt att de blir högre än i dag). Åtminstone på kort sikt, därefter kan det ske anpassningar i efterfrågan som åter dämpar priset, men det kan beror på att industrianläggningar m.m. stänger. ” 

-          Det är ansvarslöst mot industrijobben i Sverige – men även för fler elintensiva verksamheter att kräva en snabbavveckling av kärnkraften i Sverige konstaterar Riksdagsledamot Lars Beckman med anledning av rapporten från Riksdagens utredningstjänst.

 -          Vi behöver istället vara rädd om varje jobb och varje arbetsplats i Gävleborg och vad säger socialdemokraterna till de 6000 medarbetare anställda i industrin i Sandviken om att de ska behöva känna en stor oro för vad som skulle hända med industriproduktionen i Sverige om elpriset stiger kraftigt säger Lars Beckman vidare.


-          Nu måste Stefan Löfven lämna ett klart besked om framtiden för kärnkraften i Sverige. Inte minst miljöpartiets Åsa Romson reagerade kraftfullt mot Löfven då Mp går till val på att snabbavveckla två kärnreaktorer redan under nästa mandatperiod. Vill det sig olyckligt så kommer de två partierna att sitta i en gemensam regering med gemensamt ansvar även för energipolitiken, avslutar Lars Beckman

 

Kontaktuppgifter:

Lars Beckman (M), riksdagsledamot Gävleborg

070-361 36 96


 

Politisk sekreterare åt Lars Beckman,

Marcus Morfeldt

070-247 64 85


 

 

Inga kommentarer: