Sidor

torsdag 4 september 2014

Hur kan politiken på bästa sätt främja jobbskapande och tillväxt hos företagen i Sandviken? Rundabordssamtal idag!


PRESSINBJUDAN:  

 
Hur kan politiken på bästa sätt främja jobbskapande och tillväxt hos våra företag i Sandviken?

Torsdagen den 4 september håller Lars Beckman (M) ett rundabordssamtal med företagare. Syftet är att ha en öppen diskussion kring hur politiken på bästa sätt kan skapa goda förutsättningar för att skapa jobb och gynna företagande i Sandviken. Opposition har föreslagit 10 förslag som skulle minska antalet jobb i Sverige och frågan är hur de förslagen påverkar företagens möjligheter att behålla antalet anställda i befintliga företag.

Media hälsas välkommen att ta del av slutsatserna som dragits efter rundabordssamtalet.


Riksdagsledamot Lars Beckman redogör för samtalet.

 
Kontaktuppgifter:


Lars Beckman, Riksdagsledamot Gävleborg: 070 361 36 96
 

Marcus Morfeldt (M)
Politisk sekreterare
Sveriges riksdag
10012 Stockholm
Tel: 070-247 64 85
marcus.morfeldt@riksdagen.se

Inga kommentarer: