Sidor

fredag 4 oktober 2013

Regeringen satsar på jobben i norr!

Regeringen har fattat ett klokt beslut idag om att stärka möjligheterna till jobb i gruvnäringen.

Regeringen skriver på sin hemsida;

Regeringen ger i uppdrag åt länsstyrelserna i Norrbotten, Västerbottens och Västmanlands län att utarbeta planer för hur man kan möta gruv- och mineralnäringens långsiktiga behov av nyanställningar. Även samverkansorganet i Västerbotten, Dalarna och Örebro erbjuds att delta.
Arbetet tillförs 8 miljoner kronor under 2014 - 2015.

Inga kommentarer: