Sidor

torsdag 9 maj 2013

Vill socialdemokraterna förändra asylprocessen i Sverige eller är det bara ett populistiskt utspel?

Socialdemokraten Elin Lundgren har gjort ett populistiskt utspel om de hungerstrejkande afghanska ungdomarna i Gävle. Eller hur ska man annars tolka att hon sätter sig över den rättsprocess som finns i sakfrågan?

Populistiskt därför att s inte på nationell nivå har framlagt några som helst förslag i riktningen att vi ska ha fri invandring till Sverige eller att vi skulle frångå processen med oberoende domstolar som behandlar de överklagningar som sker fortlöpande i asylprocesser.

Vad är Elin Lundgrens alternativ? Fri invandring? Det är väl snarast mp linje och eventuellt v linje. Även om man ska komma ihåg att v vill ha fri asylinvandring men motarbetar arbetskraftsinvandring så mycket man kan.

Att göra kortsiktiga populistiska utspel för media är kanske positivt i vissa kretsar men jag tycker inte att man ska inge förhoppningar hos de Afghanska barnen. De är i en tillräckligt svår situation i alla fall.

Jag står bakom principen att alla människor som är förföljda eller drabbade av krig och elände ska ha rätt att komma till Sverige och få sin sak prövad - rättsäkert och på lika grunder som svensk lagstiftning medger. Sverige måste också arbeta i EU för att skapa en rättsäker tillämpning i hela EU.

Men som en del av processen är det också viktigt att den som har fått sin sak prövad lämnar Sverige om man har fått ett nej. Det är också viktigt att vi solidariskt tillämpar det regelverk som EU har kommit överens om. Det innebär att man får sin sak prövad i det EU land som man först har kommit till.

MP och alliansen har gjort en migrationsöverenskommelse som innebär att Sverige har mycket generösa och liberala regler för asylsökande att få sin sak prövad. Den innebär också att vi har mycket generösa regler för arbetskraftsinvandring. Faktum är att Sverige i modern tid aldrig har haft så generösa regler. (I vart fall sedan 70-talet och framåt innan s och LO stängde dörren för arbetskraftsinvandring)

Är det så att Elin Lundgren och socialdemokraterna har seriösa förslag om hur man vill förändra asylprocessen så är det dags att media nu frågar efter exakt vilka förändringar som hon vill göra som hade hjälpt de afghanska barnen i Gävle. Det är dags att Elin Lundgren tillsammans med Raimo Pärssinen utvecklar vad s vill förändra (och då menar jag s centralt ) eller så var det bara ett simpelt populistiskt utspel från s som snarast förvärrar situationen istället för hjälper.


2 kommentarer:

Annemari Bergström sa...

Mycket informativ och bra kommentar,Lars

Annemari Bergström sa...

Mycket informativ o bra kommentar,Lars.