Sidor

torsdag 9 maj 2013

Seminarium i Riksdagen till Johnny Munkhammars minne!

 
De senaste decennierna har Sverige drastiskt förändrats, och blivit ett mer öppet och marknadsinriktat land. Ett antal olika aktörer – näringslivsorganisationer, tankesmedjor, opinionsbildare och politiska partier – har bidragit till denna omvandling. Johnny Munkhammar var verksam i alla fyra dessa kategorier.

Frågan är hur Sverige ska kunna fortsätta förvandlas i samma riktning framöver. Vad krävs av de olika aktörerna? Och hur ska de samverka?


Talare:


Urban Bäckström, VD Svenskt Näringsliv

Tove Lifvendahl, senior fellow Fores

Karin Svanborg-Sjövall, projektledare Timbro

Henrik von Sydow, ordförande i riksdagens skatteutskott (M)


Moderator:
Fredrik Segerfeldt, ordförande i Johnny Munkhammars minnesfond

Tid: 14 maj kl 18:15-20:00, med efterföljande mingel och förtäring i Sammanbindningsbanan
Lokal: OBS! På grund av det stora intresset har vi bytt lokal till Förstakammarsalen, ingång Riksplan.

Anmälan senast den 10 maj:
info@munkhammar.org
Läs mer på
www.munkhammar.org

Inga kommentarer: