Sidor

tisdag 4 september 2012

Regeringen förbättrar för 232 000 ensamstående pensionärer med bostadstillägg.

 
Regeringen gör en riktad satsning på ogifta pensionärer med låga inkomster. Bostadstillägget förstärks för ogifta pensionärer med ytterligare 170 kronor, som en del av höstens budgetsatsning för 2013.

Regeringen höjde bostadstillägget för alla pensionärer 2012 med 170 kronor i månaden. Bland alla pensionärer är de ogifta pensionärerna den gruppen med de minsta ekonomiska marginalerna. För att ytterligare bidra till att minska andelen pensionärer med låg ekonomisk standard föreslår därför regeringen i höstens budget att höja bostadstillägget för de ogifta pensionärerna med ytterligare 170 kronor. Det innebär att ogifta pensionärer får sammanlagt 340 kronor mer i månaden.


Detta berör cirka 232 000 ensamstående pensionärer med bostadstillägg.

Förändringen kommer att kosta cirka 430 miljoner kronor per år. Det nya beloppet träder i kraft den 1 januari 2013.


För mer information: www.regeringen.se

Inga kommentarer: