Sidor

måndag 3 september 2012

SOS Alarm lägger ned i Gävle! Nytt dråpslag mot den lokala arbetsmarknaden i länet!

Jag har just fått en kopia på att SOS Alarm lägger ned sin verksamhet i Gävle.Ännu ett dråpslag mot den lokala arbetsmarknaden i Gävle och Gävleborg alltså. Det var inte så länge sedan jag besökte SOS och då fick jag en mycket positiv bild av verksamheten i Gävle.

Frågan är vad som händer ur kvalitetssynpunkt när SOS inte sitter i länet längre? För de som arbetar på SOS Alarm i Gävle kommer det säkert att gå ganska lätt att få nytt jobb eftersom de har hög kompetens men för oss länsinvånare ser jag allvarligare på situationen.

SOS Alarm kvalitetsutvecklar sin verksamhet för att i takt med samhällsutvecklingen kunna ge ännu bättre service åt kunder och hjälpsökande. Ökad samverkan mellan SOS-centraler och fokus på att möta alltfler kunders krav på kompetensspecialisering är två viktiga delar i denna utveckling. Detta innebär att verksamheten koncentreras på färre antal centraler i landet.

Idag är SOS Alarms verksamhet fördelad på 18 SOS-centraler runt om i landet. Under 2012 har SOS Alarm gjort en omfattande översyn av verksamheten med målsättningen att bli mindre sårbara vid omfattande samhällskriser, höja kvaliteten mot hjälpsökande och kunna möta olika kunders specifika krav på kompetens- och teknikutveckling.

Resultatet av denna översyn är att SOS Alarm nu beslutat att kraftsamla verksamheten till högkvalitativa centraler där specialistkompetens samlas på ett koncentrerat antal enheter. Genom ökad samverkan mellan centralerna kan en effektiv och jämn tjänst säkerställas över hela landet. Det betyder att tack vare den alltmer utvecklade tekniken är alla centraler rustade att hantera 112-samtal från hela landet, oavsett geografisk position.

Konsekvensen av denna fokusering blir att SOS-centralerna i Skellefteå, Gävle och Eskilstuna kommer att avvecklas vid halvårsskiftet 2013. För allmänheten och de hjälpsökande innebär detta ingen praktisk skillnad, alla kan känna sig trygga med att få hjälp i en nödsituation, precis som tidigare.
 
Beslutet att förändra verksamheten ger oss möjlighet att fortsätta erbjuda en stabil och kvalitativ alarmeringstjänst och fokuseringen leder till högre kompetens och bättre service åt våra kunder och allmänheten. Våra medarbetare på de centraler som avvecklas kommer att påverkas starkt och vi ska se till att ta hand om dem på bästa möjliga sätt. Förändringen av verksamheten är dock en nödvändig åtgärd för den kvalitetsutveckling och kompetensförstärkning som nu följer.
SOS Alarm fortsätter sitt arbete för ett tryggare samhälle och, med den hjälpsökande i fokus, effektivisera tjänsteutbudet ytterligare. Fokus ligger på att utvecklas, att anpassa verksamheten i takt med att samhället förändras och att tekniken erbjuder nya möjligheter att möta den enskildes behov och omvärldens utmaningar.

För mer information, besök vår hemsida www.sosalarm.se
Med vänlig hälsning
SOS Alarm Sverige AB

Johan Hedensiö
Verkställande Direktör

Inga kommentarer: