Sidor

fredag 10 november 2017

Är du förberedd för partiell nedsläckning av elnätet i vinter?

Är du personligen förberedd för ev. elbrist i vinter?

Partiell nedsläckning av elnät den kommande vintern Interpellation 2017/18:129 Lars Beckman (M) - Riksdagen http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/interpellation/partiell-nedslackning-av-elnat-den-kommande_H510129

Inga kommentarer: