Sidor

fredag 17 november 2017

Pressinbjudan - hur påverkar det höga rovdjurstrycket Gävleborg?


Pressinbjudan!

 

På måndag den 20/11 besöker Riksdagsledamot Sten Bergheden tillika M landsbygdspolitiska talesperson Gävleborg på inbjudan av Gävleborgs Riksdagsledamot Lars Beckman (M).

Fokus på dagen ligger på rovdjurssituationen i länet där det är mångas uppfattning att mp/s regeringen inte följer det beslut som togs i Sveriges Riksdag under förra mandatperioden. Det har uppmärksammats i såväl media som i riksdagsdebatter.  Media är välkommen till det hela eller delar av dagen.

Det är tre programpunkter för Sten Bergheden och Lars Beckman besök på måndag 20/11.


13.30

Besök hos Stephanie och Pär Kristoffers i Järvsö. De har en Hälsingegård, nötköttsproduktion och lammproduktion. Hur påverkas de av rovdjurstrycket i Gävleborg och vilka frågor tycker de är viktiga för att vi ska kunna öka den inhemska livsmedelsproduktionen i Sverige?

Kommunstyrelsens ordförande Lars Molin (M) Riksdagsledamot Sten Bergheden och Riksdagsledamot Lars Beckman  besöker.
 

15.30

Besök på Närljus där VD Stefan Wennerstrand kommer att berätta om Ljusdals arbete med att skapa en verksamhet med cirkulär odling av bl a tomater och lax. Ett unikt projekt för Gävleborg och Sverige om det lyckas. Vilka möjligheter och svårigheter ser han och vilket nationellt och regionalt stöd behövs?

Kommunstyrelsens ordförande Lars Molin Riksdagsledamot Sten Bergheden och Riksdagsledamot Lars Beckman  besöker.

 

18.00

Öppet rovdjursmöte med inbjudna från länet på Ljusdals golfklubb. LRF Gävleborg, Jägarförbundet Gävleborg samt Gävleborgs stövarklubb och övrig allmänhet är inbjuden till mötet.  


På mötet kommer Mårten Strömberg ordförande Gävleborgs läns stövarklubb, Johan Lundberg ordförande Jägarförbundet Gävleborg att prata tillsammans med riksdagsledamot Sten Bergheden och Lars Beckman. Det kommer även att finnas ett stort utrymme för deltagarna att ge sin syn på frågan.

 
Bakgrund till mötet i Ljusdal;

Ska vi ha en vargstam i Sverige, vilket Sveriges riksdag har beslutat om, är det viktigt att vi har en rovdjurspolitik som har en folklig acceptans och ett brett stöd, även utanför Stockholm och framför allt i de län som berörs av frågan. Den tilldelning som länsstyrelsen beslutat om för vargjakt i Gävleborg motverkar målet om folklig acceptans.  Riksdagen har alltså beslutat om att utbredningsområdet för varg ska vara hela Sverige förutom den alpina regionen och Gotland. Trots detta har sannolikt inte förekomsten av varg och andra rovdjur minskat i Gävleborg, Dalarna och Värmland, där antalet vargar är som störst. Det är otillfredsställande att riksdagens mål inte följs, och det framstår som helt orimligt med en tilldelning på endast två vargar i Gävleborg.
 
En nyligen gjord inventering pekar på att antalet vargar i Sverige kan vara över 400 stycken, och då är man långt från målet om 270 vargar. Det skulle innebära att det borde vara väsentligt fler vargar som ska minskas i Sverige genom vargjakt och att länsstyrelsernas beslut går emot riksdagens beslut.

 
Datum;

2017 11 20

Plats;  Ljusdals Golfklubb

Tid: 18.00 – 20.30

 För mer information kontakta


Riksdagsledamot Lars Beckman

070 361 36 96


Mårten Strömberg

073 684 40 45

Inga kommentarer: