Sidor

lördag 19 mars 2016

Tänk på alla människor på jorden som inte har tillgång till el! Tänd ett ljus för att bekämpa mörkret!

Tänd ett ljus för att bekämpa mörkret! Klokt blogginläfg från Fortum om det allvarliga i att många människor saknar tillgång på el.

http://media.fortum.se/blogpost/tand-en-lampa-dar-det-idag-inte-finns-en-lampa-att-slacka/

Inga kommentarer: