Sidor

måndag 2 juni 2014

Pressmeddelande; När ska S i Gävleborg lämna besked om en ev gemensam rödgrön energipolitik?


Pressmeddelande: När ska S i Gävleborg lämna besked om en ev gemensam rödgrön energipolitik?


Gävleborg har en stor och viktig basindustri som är ryggraden i näringslivet i Gävleborg. För att basindustrin ska kunna utvecklas och vara kvar i Gävleborg och Sverige är tillgång på energi till ett konkurrenskraftigt pris av avgörande betydelse. Elpriset spelar också en viktig roll för vår viktiga besöksnäring där elkostnaden för stora skidanläggningar är en mycket stor andel av totalkostnaden.

 Skulle elpriset fördubblas pga avvecklad kärnkraft skulle både basindustrin och besöksnäringen få stora problem med konkurrenskraften.

Riksdagens utredningstjänst tog fram bifogad rapport som visar vad man kan förvänta sig för prisnivåer mm vid en snabbavveckling av kärnkraften. När energibehovet är som störst – vinterns kallaste dag – så ger inte vindkraften någon större mängd energi. En elbrist i Sverige skulle även påverka hushållen mycket negativt.

 Lars Beckman riksdagsledamot för hela länet från Nya Moderaterna kräver återigen nu tydliga besked från Socialdemokraterna. MP och V kräver en snabbavveckling av kärnkraften vilket MP återigen har bekräftat på sin kongress i helgen.

 -          Vad är S besked? Hur ser en rödgrön gemensam energipolitik ut? Det är en rimlig fråga som S måste besvara säger Riksdagsledamot Lars Beckman.

-          Enligt Riksdagens utredningstjänst skulle det innebära mycket stora påfrestningar på samhället att snabbavveckla kärnkraften och det är viktigt att väljarna före valet får klara besked.

-          Ett stort industriföretag i Sandviken har räknat ut att varje öre som elpriset ökar motsvara 7 miljoner i ökade kostnader för deras verksamhet i Sverige. Vad skulle då en prisökning på 50 öre per kilowatt få för konsekvenser frågar Lars Beckman?

 
Bilaga: Rapport från Riksdagens utredningstjänst.

För ytterligare information,

Kontakta Lars Beckman 070 361 36 96

RUT skriver ;

 Det är komplicerat att analysera olika effekter av en tänkt avveckling av kärnkraften på kort sikt och av det få någon överblick av hur det skulle påverka spotmarknaden och elpriserna under de kalla perioderna. Det skulle kräva en analys av hela energisystemet på liknade sätt som Energimyndigheten gör i sina prognoser. Utredningstjänsten har inte resurser att göra sådana analyser.

 

Generellt kan dock sägas att ett sådant kärnkraftbeslut innebär stor påverkan på elmarknaden i form av ökad produktion i befintlig kraftproduktion (ofta fossil), ny kraftproduktion, ökad import av el, ökade elpriser för konsumenterna (stor prispåverkan under de kalla perioderna) och även för handelssystemet för utsläppsrätter. Effekterna av ett sådant beslut kommer att påverka hela Norden och delar av Noreuropa. I sammanhanget bör även beaktas det tyska beslutet att avveckla kärnkraften som förväntas påverka bl.a. elpriserna, inte bara i Tyskland utan även i stora delar av Europa inklusive Sverige.

 

 

 

 

 

 

Inga kommentarer: