Sidor

torsdag 12 juni 2014

Om du tar del av vad Aftonbladet Alliansfritt SR och SVT skriver - glöm inte att regelbundet gå in på SCB.se

Mot den rådande mediabilden i Sverige - att allt är fel - så tveka inte att gå in på SCB.se och titta själv på den knastertorra statistiken. Särskilt om du lyssnar på SR eller ser nyheter på SVT.

Igår kunde du läsa följande:

Antalet sysselsatta ökade bland de utrikes födda

Mellan 2005 och 2013 var utvecklingen positiv för antalet i arbetskraften och antalet sysselsatta bland de utrikes födda. Dock ökade såväl antalet som andelen arbetslösa under samma tidsperiod. Arbetsmarknadssituationen samvarierar med ett antal faktorer för de utrikes födda, särskilt med vistelsetiden i Sverige och utbildningsnivån.
 
Bland utrikes födda i åldern 16-64 år ökade både antalet och andelen personer i arbetskraften mellan 2005 och 2013. Antalet i arbetskraften bland utrikes födda ökade med 253 000 personer till 879 000 medan andelen ökade med 3,9 procentenheter och uppgick till 75,8 procent år 2013. Bland de inrikes födda ökade antalet i arbetskraften med 72 000 och uppgick till 4 069 000 år 2013. Andelen i arbetskraften var 83,7 procent bland de inrikes födda 2013, en ökning med 2,1 procentenheter jämfört med 2005.

Bland utrikes födda personer i åldern 16-64 år var arbetskraftsdeltagandet högre för de med en längre vistelsetid. Arbetskraftsdeltagandet var 69,5 procent för de med en vistelsetid på 0-9 år medan det var betydligt högre bland de som vistats i Sverige 10-19 år, 77,6 procent. Bland personer med en vistelsetid på 20-29 år var det 82,1 procent medan det var 78,2 procent för de som vistats i Sverige i 30 år eller längre. Att arbetskraftsdeltagandet går ned för dessa beror på att denna grupp till stor del består av äldre personer, vilka lämnar arbetskraften i större utsträckning på grund av pension.

Inga kommentarer: