Sidor

torsdag 6 mars 2014

På måndag den 10 mars och tisdag den 11 mars besöker de moderata riksdagsledamöterna i skatteutskottet Gävleborg Dalarna


Pressinbjudan

På måndag besöker de Moderata riksdagsledamöter i skatteutskottet företag i Gävle och Dalarna: Hur behåller vi och utvecklar i jobben i Sverige?

Måndagen 10 mars besöker Moderaternas riksdagsledamöter i skatteutskottet Gävleborg och Dalarna för att samtala om förutsättningar för ökad sysselsättning i hela Sverige. Vi slår vakt om förutsättningar för bättre, billigare och hållbara transporter och resor som spelar roll för fler jobb i växande företag.  Delegationen kommer bland annat besöka telemarketingföretaget Call-Up i Gävle, en expanderande och framgångsrik arbetsplats med många unga anställda.
 
Vad skulle en fördubblad arbetsgivaravgift för unga, som Socialdemokraterna föreslår, innebära för jobben i företaget? Basindustrin spelar en avgörande betydelse för jobben i Gävleborg och Riksdagsledamöterna kommer att möta företrädare för Sandvik och Korsnäs som informerar om konsekvenser av ökade kostnader pga en kilometerskatt på 14/mil som s v och mp föreslår.
 
Åkeri- och transportföretagare har också uttryckt stor oro för hur införandet av en kilometerskatt skulle slå mot verksamheten. Vad skulle införandet av en kilometerskatt innebära för företagare inom åkeri- och transport? Riksdagsledamöterna möter Jan Erlandsson, Jane Åkeri och Peter Sundin, ordförande Maserfrakt, som skulle vara två av alla företagare som drabbas.

Media är välkommen att närvara på hela eller delar av programmet.
 
Program

Kommittéresa med skatteutskottet

 Måndag 10 mars

 
10:00 – 12.00 Mellansvenska Handelskammaren, Linnévägen 1.

 - - Information om Mellansveriges logistiknav

- Konsekvenser av kilometerskatt, höjd energiskatt : Korsnäs och Sandvik

- Tid för frågor och diskussion

 
13:30-14:30 Call-Up

Viktoria Bergström, Office Manager, Call-Up, berättar rekrytering av unga i Gävle och förslaget om dubblerad arbetsgivaravgift för unga skulle få för konsekvenser.  

 Varför startar Call-Up filial i Uppsala när ungdomsarbetslösheten är hög i Gävle samt hur skulle fördubblingen av arbetsgivaravgiften slå?

Dalarna:

 17:00-18:00 Information om dubbelstöten, Salka Börjeson, Visita
 
Tisdag 11 mars


08:00-08:50

Transportbranschen

Jan Erlandsson, Jane Åkeri och Peter Sundin, ordförande Maserfrakt, berättar om hur en kilometerskatt skulle slå mot verksamheten.

 09:30-11:00 Clas Ohlson, Insjön

 Deltagarlista

Moderaterna i Skatteutskottet

Henrik von Sydow, ordförande i Skatteutskottet 
Anette Åkesson, ledamot Fredrik Schulte, ledamot (deltar ej under tisdagen) Lena Asplund, ledamot Lars Beckman, ledamot Ulf Berg, ledamot
 
Politiska sekreterare

 Richard Hede Julia Dang Oscar Karlflo Joanna Ljunggren

 Företagare och näringsliv

 Anders Franck, Handelskammaren och MellanSveriges LogistikNav
Carl Ström, Svenskt Näringsliv, regionchef Falun
Per-Olof Hansers, VD Handelskammaren
Annika Nygårds, ordförande Handelskammaren
Mats Olsson, Logistics Manager Billerud Korsnäs
Lennart Schüllerquist, MellanSveriges Logistiknav
Peter Sundin, Ordförande Maserfrakt
Fredrik Svanbom, VD Gävle Hamn
Börje Pettersson, General Manager Logistic Sandvik
Mattias Rickert, Sälen
Per Eriksson, Kläppen
Gren Hotell/Tällberghotellen
Klara Nilsson och Arne Ek, Visita
Jan Erlandsson, Jane Åkeri
Viktoria Bergström, Office Manager, Call-Up

 

Inga kommentarer: