Sidor

torsdag 6 mars 2014

En skatt på dubbdäck som bl a miljöpartiet och centerpartiet i Stockholm vill ha vore mycket olyckligt för trafiksäkerheten i Sverige.

Alliansregeringen har beslutat att man ska utreda om det går/är lämpligt att införa en skatt/avgift på dubbdäck. Kravet på det kommer främst från miljöpartiet i Stockholm och även Centerpartiet under ledning av Per Ankarsjö i Stockholm driver frågan hårt.

Jag tycker att det vore mycket olämpligt att frångå Riksdagens nollvision om antalet döda i trafiken men för den skulle motsätter jag mig inte utredningen. Låt oss nu en gång för alla se över om det är möjligt att införa en skatt på dubbdäck som skulle få mycket negativa samhällskonsekvenser.

En sak som aldrig debatteras är att vägbeläggningarna i Sverige bygger på att dubbdäck rubbar upp ytan. Skulle man ta bort dubbdäcken i Stockholm skulle det krävas nya vägbeläggningar för miljarder.

Men mitt främsta motstånd mot skatt/avgift på dubbdäck är att det skulle bli en klassfråga. Den som har en hög inkomst skulle ha råd att betala den årliga avgiften medan den med lägre inkomst förmodligen skulle välja bort de trafiksäkra dubbdäcken. Risken att dö i en trafikolycka skulle öka med över 40 % om du väljer bort dubbdäck till förmån för dubbfria däck. Sverige är ett stort långt och kallt land där vi på alla sätt ska arbeta för att minska antalet döda i trafiken.

Jag har aldrig hört en person i Gävleborg efterfråga en skatt på dubbdäck eller som har sett behovet av att minska dubbdäcken (förutom personer engagerade i miljöpartiet eller miljörörelsen) så man kan väl lugnt påstå att Sveriges bilister är kloka.

För den som är emot dubbdäcksavgifter och försämrad trafiksäkerhet så har man makten när man röstar att välja på att rösta på partier som inte ser behovet av de avgifterna och jag ska göra vad jag kan för att stoppa symbolpolitik som inte har någon som helst positiv miljöpåverkan, men som försämrar trafiksäkerheten dramatiskt så mitt enkla råd är att du väljer moderaterna när du väljer vilket alliansparti du ska rösta på.

Notera särskilt följande skrivningar i direktiven till utredningen;

Trafiksäkerhets- och tillgänglighetsaspekterValet av däck vid vinterförhållanden har stor betydelse för uppkomsten

av vägtrafikolyckor. Användning av vinterdäck minskar

risken för olyckor med personskada på ett avgörande sätt.

Skillnaden mellan dubbdäcks och dubbfria däcks effekter på

trafiksäkerheten är svårare att belysa empiriskt. Utredaren ska

därför analysera den påverkan på trafiksäkerheten och tillgängligheten

samt de samhällsekonomiska konsekvenserna som

en begränsning av användningen av dubbdäck kan ha.

Utredaren ska utifrån underbyggda studier analysera om

dubbade däck ger trafiksäkerhetsmässiga fördelar framför

odubbade vinterdäck på olika väglag. Utredaren ska särskilt

beakta om skillnaden i väggrepp mellan dubbade och dubbfria

vinterdäck har minskat i takt med att däcktyperna och bilparken

utvecklats. Utredaren ska kartlägga om bilar (både äldre och

modernare) med dubbfria vinterdäck är inblandade i olyckor i

högre utsträckning än bilar med dubbdäck. Utredaren ska

analysera hur säkerheten påverkas av kombinationen med

antisladdsystem och dubbfria vinterdäck med bra mönsterdjup

jämfört med dubbdäck.

Utredaren ska också analysera vilken effekt en begränsning

av dubbdäcksanvändningen kan ha på trafikflödena och tillgängligheten


Inga kommentarer: