Sidor

fredag 8 november 2013

s gör slut med v och mp på DN debatt? Fortsätter en lång ökenvandring utan politiskt inflytande..

På DN debatt idag meddelar s att man avser att gå till val 2014 utan samarbetspartier eller utan gemensam ide med någon annan om vilken politik partier avser att föra.

S har ca 30% i opinionen och att de skulle vinna egen majoritet kommer inte ens Arbetarbladets ledarsida att påstå. Det betyder då att s tänker fortsätta en ökenvandring i svensk politik. C under ledning av Annie Lööf är mycket tydlig. Man tänker inte samarbeta med s. Samma besked lämnar fp och kd så då återstår alltså mp och v. Två partier som fick veta via DN debatt att s inte vill samarbeta med dem i ett gemensamt valmanifest.

Mot 4 splittrade oppositionspartier står alltså en enig och samspel regeringsallians som tar långsiktigt ansvar för Sverige. Det är dagens viktigaste besked på DN debatt.

Inga kommentarer: