Sidor

fredag 1 november 2013

Oavsett politiskt parti så ska ingen politiker riskera hot och våld!I Västerbotten har en socialdemokratisk politiker blivit misshandlad på grund av sitt politiska upodrag. Det är helt oacceptabelt! Att ta ett samhällsansvar och ett demokratiskt uppdrag är att bidra till att samhället kan utvecklas vidare, och säkerställa att verksamheter fungerar. Ingen politiker ska behöva utstå hot och våld för det, och jag hoppas nu att personen som gjort det får ett hårt straff för det brott som är begånget. Men kanske kanske får vi också en debatt om vilket samhällsklimat som råder när någon person attackerar politiker för beslut som ska tas. Att fler står upp för demokratin, inte minst media, och förklarar varför det måste finnas personer som tar på sig ett extra samhällsansvar, genom att engagera sig politiskt.

Jag är full av beundran av våra fritidspolitiker som ska pussla ihop yrkeslivet med familjelivet, och därutöver lägga 10-20-30 timmar i veckan på politik. Att då riskera hot och våld måste beivras. Den som slår ned och misshandlar en politiker, vilket samhälle vill hen ha? Diktatur?

Inga kommentarer: