Sidor

tisdag 1 oktober 2013

Allvarligt hot mot muddringen i Gävle Hamn!

Idag har s v mp och sd kommit överens i Trafikutskottet att man inte ska tillåta medfinansiering av infrastrukturprojekt rörande sjöfart. Det är ett allvarligt hot mot Gävle Hamn på både kort och lång sikt.

Man skulle kunna tro att det då skulle innebära att då behöver inte Gävle kommun betala ut de miljoner man har bundit sig att göra, och att man iaf skulle få muddringen utförd. Jag vill betona att de slutsatserna inte går att dra. Det är Trafikverket som nu måste göra en sammanställning över de samlade konsekvenser som den ansvarslösa oppositionens beslut får. Sedan får Trafikverket som beställare se över vilka infrastrukturprojekt som man måste dra i nödbromsen för. Det kan betyda att muddringen i Gävle Hamn inte slutförs, men det kan också betyda att andra vägar eller järnvägen får sitta emellan i länet på grund av s sd v och mp agerande. Min poäng är att Trafikverket inte kommer att ha mer medel att röra sig med, vilket är anledningen till möjligheten till medfinansiering.

Det är bara att konstatera att s-politikerna Elin Lundgren Raimo Pärssinen och Åsa Lindestam inte har lyckats att påverka sitt parti - eller ännu värre - att de står bakom detta, med de svåra konsekvenser det får för länets infrastruktur. Att s vill ställa till parlamentariskt kaos i det politiska spelet är uppenbart men det är länets invånare som får betala för det. Det verkar som att S aldrig räknar med att hamna i en ansvarstagande position igen.Inga kommentarer: