Sidor

lördag 1 september 2012

Sänkt restaurangmoms ett viktigt steg mot full sysselsättning.

Arbetarbladets hemsida skriver jag och Skatteutskottets ordförande Henrik von Sydow om de positiva effekterna i Gävleborgs län av sänkt restaurangmoms. Varje gång du ser en socialdemokrat så ställ frågan till dem - Varför vill ni riva upp en reform som fungerar så väl?

Frågan är varför Socialdemokraterna vill riva upp reformen och därmed äventyra viktiga jobb för unga människor?

Moderaterna är till skillnad från Socialdemokraterna tydliga i jobbfrågan. Vi sätter jobben främst. Målet är full sysselsättning och varje steg dit är betydelsefullt. Detta gäller oavsett om det är stora företag eller mindre krogar eller caféer som anställer. Alla jobb är viktiga. Alla jobb behövs.

Inga kommentarer: