Sidor

måndag 14 december 2009

Moderaternas syn i hjälpmedelsfrågan i Landstinget Gävleborg

Birgittha Bjerkén Moderaterna Gävleborg redogör för Moderaternas syn på hjälpmedelsfrågan i ett debattinlägg i AB idag. Ställ hennes uppfattning mot Tommy Berger idag.

"Som landstingspolitiker är vi ålagda att alltid, alltid sätta patienten/brukaren/människan i absolut centrum, skriver Birgittha Bjerkén (M).

Landstinget Gävleborg betalar inte de hjälp- medel som svårt funktionshindrade behöver. Anledningen tycks vara att Landstinget i Gävleborg – till skillnad från andra län i Sverige – anser att de personliga assistenterna är i störst behov av tekniska hjälpmedel, inte de funktionshindrade. I och med detta manövrerar Landstinget Gävleborg över kostnadskraven, från sig själva och till arbetsgivaren."

Inga kommentarer: