Sidor

torsdag 15 februari 2018

Inbjudan till livsmedelsseminarium. Ljusdals kommun har som exempel framgångsrikt drivit projektet Sustainable food 2.0


Inbjudan till livsmedelsseminarium

Socialdemokraterna och Moderaterna bjuder in till seminarium,
den 8 mars på riksdagen, kl. 12.00 – 15.00

Det växer fram en ny innovativ cirkulär näring av fisk och grönsaker över hela landet. Stora investeringar planeras och potentialen kan beskrivas som omfattande. Det finns redan anläggningar i 27 av Sveriges kommuner, exempelvis Härnösand, Göteborg, Ljusdal, Nyköping och Bjuv och på flera andra platser i hela Sverige.

Våra regelverk och finansieringsmöjligheter är dock inte anpassade för att underlätta och stimulera utvecklingen mot denna cirkulära produktion. Vi har nu chansen att bygga upp en hållbar miljardindustri som ökar landets självförsörjning av fisk och grönsaker samtidigt som folkhälsomålen kan förverkligas och vår sårbarhet i avstängningstider minskar.

Vi vill delge Er:

·         Våra erfarenheter

·         Möjligheter och utmaningar vi ser för Sverige

·         Hur gamla regelsystem och okunskap om denna nya näring bromsar och hindrar.

·         Vad vi bedömer behöver göras. Hur den lagstiftande makten kan hjälpa till.

SLU/SSEC har tillsammans med Ramboll Sverige AB arbetat med denna fråga under längre tid, där ambitionen är att utnyttja senaste teknologi, restflöden av energi och kunskap för att utveckla kommersiellt konkurrenskraftiga cirkulära produktionskoncept med minimal miljöpåverkan.

Refarm är en ny organisation på framväxt – ett nätverk kring möjligheterna för ny och ökad hållbar matproduktion som ökar landets självförsörjningsgrad. Refarm 2030 har snabbt etablerat sig som ledande nationell drivkraft bakom fisk- och grönsaksproduktion i städer och på landsbygd.

Ljusdals kommun har som exempel framgångsrikt drivit projektet Sustainable food 2.0 tillsammans med Ramböll Sverige under ca 2,5 år. Flera andra liknande projekt finns över hela landet, urbant och ruralt.

Deltagare:

Företeträdare för SLU/SSEC och Refarm.

Program och deltagarförteckning kommer att skickas om några dagar.

 

Plats: Nubiska rummet, Riksdagshuset Östra, Ingång – Riksplan, Norrbro

 

Lars Beckman                                                         Monica Haider

Moderaterna, Riksdagsledamot                         Socialdemokraterna, riksdagsledamot                                    

                                                                                

 

Anmälan görs med namn och epost senast den 5 mars till Monica.haider@riksdagen.se

 

Välkomna

Inga kommentarer: