Sidor

onsdag 31 januari 2018

Pressmeddelande skickat om att regeringen har utsett mig som ledamot av Konsumentverkets insynsråd!

Pressmeddelande; 

Regeringen har utsett Riksdagsledamot Lars Beckman (M ) som ledamot  till Konsumentverkets insynsråd!

Riksdagsledamot Lars Beckman (M)  har utsetts av regeringen som ledamot av Konsumentverkets insynsråd.

-          - Vi är alla konsumenter och konsumentfrågorna blir allt viktigare säger Lars Beckman i en kommentar till utnämningen och genom min plats i Konsumentverkets insynsråd så kan jag bidra med erfarenheter för konsumentverkets viktiga arbete.

-          -  Det är viktigt med upplysta konsumenter så att vi kan göra aktiva val säger Lars Beckman vidare och det kommer att vara min inriktning i arbetet. Här har både staten och kommunerna ett stort ansvar att säkerställa att det finns en effektiv konsumentrådgivning.

-          - En prioriterad fråga för mig är hur vi konsumenter ska kunna ha ett konsumentskydd vid gränsöverskridande handel och tjänsteköp avslutar Lars Beckman.

Från Gävle har även regeringen utsett konsumentvägledare Anna Mähler att fortsätta sitt uppdrag i insynsrådet så vår region är väl representerat i Konsumentverkets insynsråd.


Inga kommentarer: