Sidor

lördag 29 april 2017

Sänkt skatt för pensionärer!

= Sänkt skatt för pensionärer och seniora medarbetare =

I Sverige ska det både löna sig att arbeta och att ha arbetat. I Moderaternas kommande vårmotion ingår därför satsningar för att sänka skatten för pensionärer samt göra det mer lönsamt för äldre medarbetare att fortsätta arbeta. Det berättar Ulf Kristersson, ekonomisk-politisk talesperson, i en intervju med Sveriges Radio i dag.

Vi vill stärka ekonomin för pensionärer och för äldre medarbetare som fortsätter arbeta – alla de som gjort rätt för sig och varit med och byggt Sverige starkt. För alla som tjänar upp till ungefär 170 000 kronor om året jämnar vi ut skillnaden, så det inte är högre skatt på pension. Det är sjätte gången vi föreslår en skattesänkning för pensionärer, säger Ulf Kristersson.

Vill vi på längre sikt ha bra pensioner då måste fler människor jobba lite högre upp i åldrarna. För de mest erfarna medarbetarna gör vi det därför mer lönsamt att arbeta. Och samtidigt tar vi bort den speciella löneskatt som regeringen infört på pensionärer, så att det blir billigare att anställa pensionärer, betonar Kristersson.
Det här ingår i hela vår arbetslinje och tanken att fler, både yngre och äldre, ska jobba. Och det är en viktig del i arbetet med att skapa förutsättningar för 500 000 nya jobb och ta bort jobbklyftan mellan inrikes och utrikes födda, avslutar Ulf Kristersson.
Moderaterna satsar närmare 4 miljarder kronor per år för sänkt skatt för pensionärer och erfarna medarbetare:

Sänkt skatt för pensionärer

Skillnaden i beskattning mellan pensionärer och löntagare tas bort för årsinkomster mellan 120 000 och 168 000 kronor. Skattesänkningen uppgår till upp till 2 500 kronor per år. För inkomster över 168 000 kronor och upp till cirka 360 000 kronor sker en avtagande skattesänkning. Förslaget omfattar 1,45 miljoner pensionärer.

Sänkt skatt för seniora medarbetare
Det ska redan från 64 års ålder vara lägre skatt för att jobba mer, i stället för från dagens 65 år. Det innebär att 70 000 64-åringar får sänkt skatt och att sysselsättningen ökar med mellan 1 000 till 4 000 personer.

Sänkta anställningskostnader för seniora medarbetare
Den särskilda skatt på äldre anställda som regeringen införde 2016 bör avskaffas.

Moderaternas satsningar för att stärka ekonomin för erfarna medarbetare och pensionärerLäs intervjun med Ulf Kristersson här: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6685310- Posted using BlogPress from my iPad

Inga kommentarer: