Sidor

torsdag 30 mars 2017

Alliansen pressar regeringen på ännu ett område.


Vi moderater har tillsammans med alliansvännerna i Civiltutskottet skapat majoritet för ett tillkännagivande om att konsumentköplagen ska anpassas vid köp av levande djur. Det blir debatt i Sveriges Riksdag nästa vecka.
 
Alliansen ger regeringen bakläxa i hästfrågor

 

En majoritet i riksdagens civilutskott har idag fattat beslut om att riksdagen tillkännager att regeringen både nationellt och inom EU bör initiera överväganden om reglerna i konsumentköplagen för köp av levande djur är ändamålsenligt utformade.

 Hästnäringen är för många både en hobby och en inkomst. Det innebär att den främsta marknaden för svenska hästuppfödare finns bland privatpersoner, samtidigt som majoriteten av uppfödarna bedriver näringsverksamhet. Ett stort problem för många inom hästnäringen är att konsumentköplagen gäller när en uppfödare säljer ett djur till en konsument. Som konsumentköplagen är utformad idag får näringsidkaren en direkt svag ställning i förhållande till konsumenten i de fall den köpta varan påstås vara felaktig. Näringsidkaren har då ensam fullt ansvar för att påvisa fel som visar sig inom sex månader från köpet inte fanns vid avlämnandet.

 
Idag har riksdagen gett regeringen ett tydligt besked att köp av levande djur från konsumentlagstiftningen bör ses över, då den i sin nuvarande form inte är anpassad till köp av levande djur, oavsett om djuret är en häst, hund eller katt. Detta kommer att innebära ett bättre djurskydd och också bättre förhållanden för djuren. Morgan Johansson (S) är ansvarig minister och den som ska genomföra riksdagens tillkännagivande.

 Mats Green (M) har aktivt drivit frågan länge i Sveriges riksdag och är idag glad åt beslutet:

- ”Betydelsen av detta tillkännagivande för den svenska häst- och djurnäringen kan inte överskattas och kommer underlätta för alla samtidigt som det stärker djurens rätt. Som själv varande ryttare vet jag hur mycket denna förändring behövs", säger Mats.

 

Kontakt:

Mats Green (M) Riksdagsledamot i civilutskottet

 

Inga kommentarer: