Sidor

måndag 27 februari 2017

Livliga diskussioner och bra samtal om remissvar på Gävles näringslivsprogram

Ikväll hade Gävle föreningen inom M möte för att diskutera och processa fram ett remissvar från Gävle M till Gävle kommun angående näringslivsprogrammet. Bra samtal och diskussioner där vi kommer att föreslå ett antal förbättringar till programmet. Har du förslag på vad som borde vara med, kontakta Birgittha Bjerken för dina synpunkter.Inga kommentarer: