Sidor

fredag 18 november 2016

Oacceptabelt språkbruk!

Det är ett helt oacceptabelt språkbruk som uppenbarligen har förekommit på M centrala partikansli, och som ytterst partiets ledande tjänstemän är ansvariga för.

Jag har varit engagerad i M sedan 1989 i Gävle - och har aldrig någonsin mött liknande uttryck i något sammanhand där jag har verkat.Inte heller under min tid som riksdagsledamot 2010-2014 har jag mött någonting liknande. Tydligen finns det uppenbarligen individer på kommunikationsavdelningen som har brustit i omdöme och där nu Tomas Tobe som partisekreterare har sagt att det ska bli förändringar. Som far till två underbara döttrar och som make till min underbara fru så kan jag bara konstatera att okvädesord mot kvinnor ( och män) är helt oacceptabelt! Där kan det bara råda en sak. Nolltolerans!

Inga kommentarer: