Sidor

söndag 7 februari 2016

Många önskedrömmar på morgonen i Ljusdalsposten och Gefle Dagblad

Dyr morgon för skattebetalarna idag?

Önskemål om ny badanläggning i Ljusdal och en i och för sig vällovlig dröm om gratis lokaltrafik i Gävle. Jag tror att vi i vårt kommunala handlingsprogram i Gävle har skrivit att vi önskar - på sikt och när ekonomin tillåter - gratis kollektivtrafik för unga. Nu har dock verkligheten på i en hård och bister utveckling på andra politikområden gjort den drömmen mycket svåråtkomlig.

Sanningen är rimligen att oavsett kommun i Sverige så kommer det att krävas stora ekonomiska resurser till bostadsbyggande infrastruktur och förbättrad integration/jobbskapande.

Vänsterpartiet har i många år drömt om " gratis" lokaltrafik men som bekant finns det inte någonting som är gratis. Varje minskad krona som bussbolaget får via minskade intäkter måste kompenseras via skattsedeln. Det betyder följaktligen färre personer i skolan, färre personer i äldreomsorgen osv, om vi ska genomföra "gratis" kollektivtrafik. Men som en långsiktig vision kan det kanske vara möjligt. Om vi får fart på tillväxten i Gävle, och fler kommer i jobb så kommer det att finnas mer ekonomiska resurser. Vi måste helt enkelt bli fler skattebetalare som delar på våra gemensamma kostnader. Då kan vi både återställa kommunalskatten till mer rimliga nivåer och satsa offensivt framåt på andra politikområden. Jag kan inte bedöma om det är just gratis busstrafik som är viktigare än fler lärare och en bättre skola i Gävle men det får i god ordning utreda.


Inga kommentarer: