Sidor

tisdag 22 september 2015

Motion till Gävle Kommunfullmäktige: Pröva varje politisk beslut i Gävle mot frågan - leder det här till fler jobb och en högre ekonomisk tillväxt!


Gävle kommun har många olika mål men saknar det viktigaste - ett mål för lägre arbetslöshet - bättre företagsklimat och därmed en bättre ekonomisk tillväxt. Därför lämnar jag in den här motionen till kommunfullmäktige!
 
Motion
Kommunalt mål om låg arbetslöshet och hög ekonomisk tillväxt


Gävle är länets residensstad och har egentligen extremt goda förutsättningar för att likt Uppsala ha en mycket låg arbetslöshet. Faktum är att mellan Gävle är det en dubbelfilig motorväg, vi har utmärkta tågförbindelser, samma lagstiftning samma valuta och samma språk men när det gäller nivån på arbetslöshet är det som att det var ljusår mellan Gävle och Uppsala! Gävle är inte en motor för Gävleborgs län utan snarare ett sänke. Vad beror det på?

Det finns självklart inte bara en förklaring men det går inte att utesluta att Gävles kris beror på en handfallen och handlingsförlamad kommunledning som inte har förmått att ställa om politiken till det nya moderna samhället som har växt fram. Gävle har historiskt grundat sin politik på att kommunen ska ha några stora arbetsgivare och därmed har företagsklimatet och relationer med de mindre företagen inte varit så viktiga för Socialdemokraterna. När strukturomvandlingarna har påverkat Gävle så har man helt enkelt inte hängt med i utvecklingen. Att det tar + 10 år att flytta ett cykelställ för en snabbmatsrestaurang är ett gott tecken på varför det brister i Gävle, eller att en servering får 350 kronor i böter av kommunen för att man låter ett barn med funktionshinder sitta på en avskild plats, en liten bit utanför platsen med tillståndet. Att stänga av Gävle centrum för biltrafik och försvåra för handel är självklart ett annat exempel.

Gävle behöver nu sätta ett mål för ekonomisk tillväxt och ett kommunalt mål för vilken nivå som arbetslösheten ska pressas tillbaka till. När kommunstyrelsen sammanträdde nyligen och jag ställde frågor till föredragande om vad det är i Gävle kommuns verksamhetsplan som kommer att göra att arbetslösheten sjunker så svarade en ledande socialdemokratisk politiker att något sådant mål har inte Gävle kommun. Det är ett stort misstag att inte ha ett sådant mål! Tänk vilken kraft det kommer att bli när tusentals anställda varje dag börjar att arbeta mot målet – vi ska ha fler arbetsgivare i Gävle och en lägre arbetslöshet. Vi måste ha fler företag som växer – här i kommunen!

Varje politiskt beslut som Gävle kommunfullmäktige tar, och alla andra nämnder, borde självklart prövas mot ett mål; - Leder det här beslutet till en högre ekonomisk tillväxt och därmed en lägre arbetslöshet?

Politik kan påverka en samhällsutveckling – vilket Gävle/Uppsala – är ett strålande bevis för, och nu måste alla partier i Gävle kraftsamla för att pressa tillbaka arbetslösheten och förbättra företagsklimatet! Det är inte en naturlag att vi ska ligga i topp över Sveriges högsta kommunalskatt, uselt företagsklimat och en mycket hög arbetslöshet. Tyvärr kommer nu den nationella politiken att försvåra målet med lägre arbetslöshet när den mörkröda regeringen chockhöjer skatter på jobb och företagsamhet men just därför blir det lokala arbetet än viktigare!


Med anledning av ovanstående föreslår jag


att kommunfullmäktige sätter upp ett kommunalt mål för nivån på arbetslöshet

 
att kommunfullmäktige arbetar för att nå det målet genom att varje politisk beslut ska prövas mot det kommunala målet om låg arbetslöshet

 

att kommunfullmäktige sätter upp ett kommunalt mål om ett mätbart ekonomiskt mål

 

att kommunfullmäktige arbetar för att nå det målet genom att varje politiskt beslut ska prövas mot det kommunala målet om en hög ekonomisk tillväxt
 

 

Gävle, 2015-09-08
Lars Beckman (M)

Inga kommentarer: