Sidor

söndag 7 juni 2015

Tjänstemännen i Gävle ska självklart även följa de politiska beslut som fattas när alliansen vinner voteringar, exvis om skolskjutsar.


v mp s försämrade skolskjutsarna för de barn i Gävle som behöver samhällets stöd mest. Mycket bra av alliansen och sd att korrigera tillbaka beslutet! Om förvaltningen obstruerar mot beslutet som Arbetarbladets artikel antyder så får det hanteras av alliansen gm skarp markering. Det är många politiska beslut som går emot v mp s men tjänstemännen ska självklart följa även dem! Det är en ovan situation för förvaltningschefer men det är helt oacceptabelt att man ens antyder att man inte avser att följa besluten. Jag tar upp frågan på kommunstyrelsen på tisdag. Klarläggande krävs från Göran Arnell. Följer förvaltningarna de beslut som tas av andra majoriteter än v mp och s eller obstruerar man?

http://www.arbetarbladet.se/gastrikland/gavle/sarskolan-far-skolskjuts-pa-loven

- Posted using BlogPress from my iPad

Inga kommentarer: