Sidor

torsdag 26 februari 2015

Varför är LO tysta om hoten mot alla jobb för unga?

@beckmansasikter: Arbetsgivarna - företagen strider för att jobben för unga ska behållas, bli fler. LO och facken lojalt tysta med s?


http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/se-over-avgiften-for-de-ungas-skull_4363197.svd


Inga kommentarer: