Sidor

onsdag 21 januari 2015

M ska vara relevanta och ha kloka lösningar även på området migration

Självklart ska Nya M vända på alla stenar inom alla politikområden så att vi har en relevant politik som fungerar maa dagens utmaningar

http://www.di.se/artiklar/2015/1/21/m-byter-fot-i-migrationsfragan/

- Posted using BlogPress from my iPhone

Inga kommentarer: