Sidor

lördag 10 januari 2015

Idag kan du med gott samvete titta på SVT

Det är inte varje dag som jag brukar rekommendera dig att titta på SVT men idag är det en historisk dag när Anna Kinberg Batra väljs till en ny partiledare för Nya Moderaterna. Det kommer då, efter nästa val när det nu blir, ge Sverige en stor möjlighet till att få Sveriges första kvinnliga statsminister.

Så titta på valet och hennes stämmotal på SVT här eller på SVT 2 12.35.

Imorgon startar så det viktiga arbetet för att se till Sverige får en ny framgångsrik alliansregering som tar sig an framtidens utmaningar på många olika områden.

Läs gärna Fredrik Johansson som har bloggat på SVD om de utmaningar som väntar Anna Kinberg Batra och vad man borde se för kursändringar under det kommande året i politiken. Nu ska vi komma ihåg att en person vinner inte några val åt oss Moderater, utan det är det dagliga samtalet med väljarna och den lokala politikutvecklingen som spelar störst roll när vi ska vinna val, och därmed makten. Ibland brukar det sägas att Moderaterna är ett toppstyrt parti, och då brukar jag påminna om att ett parti är inte ett företag. I ett parti är varje medlems röst lika mycket värda, precis som i ett val. Därför är det alltså vi medlemmar som bestämmer hur ett parti ska utvecklas, och hur stora vi kan bli som parti. Det är vi medlemmar som ligger närmast väljarna och som snabbt möter reaktioner på olika politiska förslag. Det är när vi medlemmar är öppna och ärliga och skickar signaler som vi bäst kan samverka lokalt regionalt och nationellt. Hela det demokratiska samtalet bygger på öppenhet och ärlighet. När vi gör bra saker och har medgång så prövas inte ledarskapet utan det är vid snedsteg och motgångar som ledarskapet spelar störst roll. Om decemberöverenskommelsen inte blev den framgång och fick det mottagande som man trodde, så får man ompröva det inom närtid exempelvis.

Om inte Löfven för en politik som gynnar Sverige så finns det instrument i Sveriges Riksdag för att fälla regeringen, exempelvis genom en misstroendeförklaring.

Jag tror dock att Anna Kinberg Batra, och Tomas Tobe som ny partisekreterare kan skapa en politikutveckling som nu krävs för att vi Moderater ska bli ett 40% parti och därmed kunna ta regeringsmakten i Sverige tillsammans med vännerna i alliansen, men det är inte två personers arbete utan alla vi som är förtroendevalda som har det ansvaret tillsammans. Nu kör vi!


Inga kommentarer: