Sidor

söndag 18 januari 2015

Hur många fler riskerar sitt jobb med den mörkröda regeringens politik?

Facket borde tala klarspråk om att en mörkröd politik med stora breda skattehöjningar på näringslivet slår ut fler jobb, exvis kilometerskatt på tung trafik, fördubblade arbetsgivaravgifter, ökad skatt på energi, höjda bolagsskatter, införande av flygskatt, kraftigt höjda inkomstskatter, osv osv. Lägg på det mp krav på snabbavvecklad kärnkraft.

http://www.svt.se/nyheter/160-000-svenska-industrijobb-borta1 kommentar:

Erik M - nej, jag är inte Socialdemorkat, Vänsterpartist, Miljöpartist eller Sverigedemokrat. sa...

När Sverige övergick från bondesamhälle till industrisamhälle försvann "bondesamhällejobb". Nu övergår Sverige till tjänstesamhället och då försvinner "indusrisamhällejobb". Åtta av tio jobb finns idag i tjänstesektorn...

Så skiften har funnits innan och kommer att ske även framöver - och det beror inte på vilka politiska partier som för tillfället styr.