Sidor

måndag 8 september 2014

Vad säger Homemaid om att ev mörkröd regering skulle ta bort RUT avdraget?


Homemaid – Susanne Mofatt

 Susanne har hållit på i 13 år, regionchef för hemserviceföretaget Home Maid.

De har 170 anställda i Dalarna Gävleborg och Norrland den yngsta är 17 år och äldsta är 68 år. Könsfördelningen är 70 % kvinnor och 30 % män. Totalt finns 46 nationaliteter representerade i bolaget totalt och de talar 18 språk. Hon berättar om hur tacksamma och vilken stolthet de med utländsk bakgrund är över sina anställningar många gånger. 70 % kvinnor 30 % män.

 Susanne uppgav att hon är orolig över vad som skulle ske med RUT och ROT vid ett regeringsskifte. Hennes företag skulle drabbas av kraftigt höjda kostnader, handlar om många miljoner och påtagliga konsekvenser för de anställda. Inför riksdagsvalet i år har de inte gjort någon undersökning men 2010 uppgav 40-50% av deras kunder att de skulle sluta nyttja deras tjänster om RUT-avdraget försvann. underströk Susanne underströk att deras tjänster till störst del nyttjas av barnfamiljer och äldre idag.

 Kunden har blivit så mycket mer medveten nu menar Susanne. I princip ingen vill köpa eller sälja svarta tjänster idag. Ökade inkomstskatter skulle skada deras verksamhet rejält, köpkraften hos vanligt folk skulle minska påtagligt och då även efterfrågan på tjänsterna hennes företag säljer. 

Alla hennes anställda är väldigt medvetna om hur det ligger till. Hennes företag skapar möjligheter för nyanlända att integreras i samhället, ytterst olyckligt ifall hon skulle behöva minska antalet anställda. Det är de svagaste i samhället som skulle drabbas värst ifall RUT-avdraget försvann förklarar hon. Susanne betonar vikten av att lyfta fram människorna som kan riskera sina jobb i debatten.

 

 

Inga kommentarer: