Sidor

söndag 10 augusti 2014

Västentligt högre ungdomsarbetslöshet i Gävle kommun avslöjar Magdalena Andersson (S) egna beräkningar


Pressmeddelande

2014-08-10

Över 1400 unga riskerar sina jobb i Gävleborg med en mörkröd regering! Minus 200 platser för unga enligt Magdalena Anderssons (S) egen uträkning bara i Gävle kommun!

Ungdomsarbetslösheten i Gävleborgs län är oroväckande hög och Moderaterna har därför vidtagit en rad åtgärder för att stävja detta under vår tid vid makten. Vi har bland annat halverat ungdomsarbetsgivaravgiften, sänkt restaurangmomsen och infört RUT- och ROT avdragen. Att sänka trösklarna till arbetsmarknaden på detta sätt har extra stor betydelse för unga som annars riskerar att utkonkurreras av andra med mer arbetslivserfarenhet.

Vi är därmed djupt oroade över att Socialdemokraterna tillsammans med övriga oppositionspartier går till val på att fördubbla ungdomsarbetsgivaravgiften. För oss Moderater är det oförståeligt hur ökade anställningskostnader skulle leda till fler jobb för våra unga och S egna uträkningar visar att ungdomsarbetslösheten kommer att öka med en socialistisk regering.

Riksdagens utredningstjänst har räknat på hur stor denna kostnadsökning skulle bli för arbetsgivarna i Gävleborg.

Enbart i Gävle skulle skattehöjningen motsvara kostnaden för att anställa 546 ungdomar och i länet som helhet är det över 1400 unga som riskerar att förlora sitt arbete om kostnaderna för att ha unga anställda ökar kraftigt.


Kommun
Kostnadsökning
Antal heltidstjänster kostnadsökningen motsvarar
Bollnäs
             36 986 938 kr
       119
Gävle
           169 443 298 kr
       546
Hofors
             16 192 243 kr
         52
Hudiksvall
             56 283 243 kr
       181
Ljusdal
             25 829 239 kr
         83
Nordanstig
             10 238 700 kr
         33
Ockelbo
               8 167 685 kr
         26
Ovanåker
             17 460 379 kr
         56
Sandviken
             58 012 656 kr
       187
Söderhamn
             36 965 125 kr
       119
TOTALT Gävleborg
        435 579 506 kr
    1 402

 

Antalet heltidsjobb baseras på beräkningar utifrån SCB:s genomsnittliga månadslön (22 400 kr) i åldersspannet 18-24 år samt de arbetsgivaravgifter som gäller för anställda under 26 år (15,49%). Detta ger en genomsnittlig årslönekostnad på cirka 310 000 kronor.

 

-          Igår besökte Magdalena Andersson (S) Gävle och utlovade 344 praktikplatser i Gävle kommun. Om den siffran stämmer så blir det alltså -200 platser för Gävles unga säger Lars Beckman i en kommentar till Magdalena Anderssons utspel.

 
-          Jag tycker det är djupt olyckligt att Socialdemokraterna vill låta våra unga betala priset med sina jobb för att de vill kunna bygga ut bidragssystemen för de äldre, säger Lars Beckman (M) riksdagsledamot. Anderssons egna siffror visar att det blir ett stort tapp i ungdomsjobben. Dessutom byter s ut riktiga jobb i företag mot praktikplatser i äldreomsorgen i Gävle kommun.
 

-          Med Stefan Löfvens jobbfientliga politik skulle det bli cirka 40 000 kronor dyrare att anställa någon som är under 26 år med en genomsnittlig lön. Om man tror på länets unga och vill skapa goda förutsättningar för de att växa så är det här helt fel väg att gå, konstaterar Lars Beckman.
 

-          I ett län med hög arbetslöshet som Gävleborg har är det rätt att fortsätta att underlätta för företagande och att sänka kostnader för att anställa avslutar Lars Beckman!

 
 

Kontaktuppgifter:

 

Lars Beckman (M), riksdagsledamot Gävleborg

070-361 36 96

Inga kommentarer: