Sidor

söndag 3 augusti 2014

Positiv inkomstutveckling i Sverige sedan 2005!

Läs den här artikeln i Gestrike Magasinet om hur inkomstutvecklingen har skett i Sverige för olika grupper enligt den beställning som jag har gjort från Riksdagens utredningstjänst. Du hittar hela rapporten i slutet av artikeln.

GM skriver;

Inför valet vässas pennorna, talarna skärper tonen och myter blir till sanning. Dålig eller ingen utveckling av inkomster särskilt för lågavlönade, stämmer det? En av många väsentliga frågor att ta ställning för när man ska välja vilket parti man ska rösta på.

Riksdagsledamot Lars Beckman (M) har därför begärt att Riksdagens Utredningstjänst ska räkna ut hur den disponibla inkomsten har förändrats sedan 2005 för olika typer av familjer och hushåll.

- Det är en glädjande rapport som visar att stora breda grupper – de allra flesta - har fått förbättringar av sin disponibla inkomst sedan 2005, tvärtemot vad som sägs av våra politiska motståndare, säger Lars Beckman. När fler arbetar och fler får behålla mer av sin lön, skapas det ekonomisk tillväxt och vi hamnar i en positiv spiral.

Alliansregeringens politik har ju varit inriktad på arbete i stället för bidrag, hur har det lyckats?
- Alliansens politik syftar till att skapa jobb så att man får 100 % i lön istället för 63 – 80 % i bidrag, säger Lars Beckman. Den här rapporten visar att den politiken fungerar genom att stora breda löntagargrupper som sjuksköterskor lärare med flera har fått kraftiga reallönelyft.

Vilka är de största vinnarna på Alliansregeringens reformer?
- De största vinnarna ser ut att vara studenter som arbetar, tack vare att fribeloppen har höjts kraftigt, säger Lars Beckman. Men även barnfamiljer tillhör de stora vinnarna.

Har antalet människor i arbete förändrats samtidigt?
- Enligt SCB var antalet sysselsatta i åldern 15-74 år 4 870 000 i juni 2014, utan hänsyn till säsong, säger Lars Beckman. Det är en ökning med 54 000 personer jämfört med juni 2013.

Fler i arbete och ökade disponibla inkomster indikerar att Alliansregeringen lyckats med sina föresatser!

Inga kommentarer: