Sidor

tisdag 5 augusti 2014

Försvarsminister Karin Enström besökte Västmanland idag!


== Skogsbranden i Västmanland ==

 
Ett stort område i Salatrakten i Västmanland är sedan i torsdags drabbat av skogsbrand. Branden sprider sig fortfarande och läget är allvarligt. Länsstyrelsen i Västmanland har räddningstjänstansvaret för insatsen där räddningstjänster från flera län, personal från Försvarmakten, Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap (MSB) liksom andra berörda myndigheter och frivilliga medverkar.

 
Försvarminister Karin Enström och landsbygdsminister Eskil Erlandsson besöker det drabbade området under tisdagen.


Försvarsminister Karin Enström kommenterade situationen på plats:
 

"- Detta är en allvarlig och oroande situation och jag känner starkt för alla drabbade. Regeringen följer utvecklingen noga. Vi är på plats för att följa arbetet och lyssna på räddningsledare för att se om det finns ytterligare behov av stöd".

 Räddningstjänstansvaret ligger på den regionala nivån och är nu hos Länstyrelsen i Västmanland. Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap, MSB, stöttar bland annat med personal och containrar som flyttats till området samt genom att skapa en gemensam lägesbild.

 Genom EU:s katastrofsamordning har MSB förmedlat två skogsbrandsflygplan från Italien. Även Frankrike skickar två flygplan av samma typ samt ett plan som ska kunna rekognisera området innan insats och därmed göra insatsen mer effektiv.

 I detta läge använder vi samhällets samlade resurser. Förutom räddningstjänst från en rad län stödjer även personal från Hemvärnet, Försvarsmakten, Polisen samt både civila och militära helikoptrar. Hela samhället kraftsamlar och även många frivilliga hör av sig för att hjälpa till.

--

På twitter har det cirkulerat en falskt ironisk FB konversation där jag är med, och GD skriver om det här.

Det är en djupt allvarsam situation där jag tycker att man ska undvika till varje pris att göra partipolitik av den här situationen. Människor har fått lämna sina hus och hem, och jag är helt övertygad om att myndigheter och räddningstjänst mm gör allt vad man kan för att släcka branden och försöka få situationen under kontroll. Därför förstår jag inte hur socialistledaren Stefan Löfven tänker när han som oppositionspolitiker åker till området och snarare stör än hjälper till med insatsen. Det är våra ansvariga ministrar som följer upp och stöder de myndigheter som ansvarar för den akuta insatsen och situationen i området.

Inga kommentarer: