Sidor

onsdag 20 augusti 2014

Företagsbesök i Vallsta idag och dörrknackning i Järvsö!


Riksdagsledamot Lars Beckman besöker det nyöppnade TEMPO i Vallsta!
 
För Nya Moderaterna är det viktigt att det finns en god samhällsservice i hela Sverige. Lars Beckman medverkade i en Moderat arbetsgrupp under ledning av Ulf Berg, landsbygdspolitisk talesperson,  där det togs fram 40 konkreta förslag för en levande landsbygd, och de förslagen inarbetas nu i den moderata landsbygdspolitiken.

 Idag besöker Lars Beckman Robert Wennerholm som driver TEMPO i Vallsta. Att det finns tillgång till livsmedelsbutiker över hela Sverige är av avgörande betydelse för att man ska kunna bo och verka i hela Sverige. Hur vill företagaren att villkoren ska kunna förbättras än mer för att man ska kunna driva livsmedelsbutiker på mindre orter och i mindre storlek? En kilometerskatt på 14 kronor per mil för tung trafik, hur skulle det försvåra för landsbygden? En fördubblad arbetsgivaravgift för unga – skulle det påverka handeln negativt?

Ikväll samlas Nya Moderaterna i Ljusdal utanför ICA i Järvsö för att knacka dörr i Järvsö ikväll tillsammans med Lars Beckman.

Media hälsas välkommen att följa med på besöket på Tempo i Vallstaoch vid dörrknackningen i Järvsö.
 
Datum: 2014 08 20

Varmt välkommen!

För mer information, kontakta Lars Beckman 070 361 36 96


Vänliga hälsningar,

Marcus Morfeldt

 

Inga kommentarer: