Sidor

måndag 7 juli 2014

Låt Carina Blank (S) betala tillbaka 1 miljon till Gävleborna privat!


Låt Carina Blank (S) betala en miljon privat!

Carina Blank (S) har fattat ett personligt delegationsbeslut om att stödja Brynäs IF med 1 miljon av Gävlebornas pengar, trots att kommunfullmäktige på det senaste sammanträdet bestämde att beslutet inte skulle fattas utan ett bättre beslutsunderlag.

Det är självklart anmärkningsvärt att socialdemokraten Carina Blank fattar beslutet när det var så tydligt att Gävles högsta demokratiska organ – Gävle kommunfullmäktige – ansåg att det krävdes ett bättre beslutsunderlag.

Nu har dock Gävleborna möjlighet att visa vad man anser i frågan genom att ge oss i Nya Moderaterna och alliansen möjlighet att driva frågan om ett personligt betalningsansvar mot Carina Blank (S) för den miljon hon har skänkt bort.

Varje år ska frågan om ansvarsfrihet prövas av Gävle kommunfullmäktige för de beslut som fattas av nämnder och styrelser. Efter valet i september så kan det bli en ny alliansmajoritet i Gävle kommunfullmäktige så då kan den nya majoriteten överväga att inte bevilja Carina Blank (S) ansvarsfrihet och efter det så kan vi, om man så önskar, driva frågan om att Blank personligen ska återgälda 1 miljon till Gävleborna.

Det senaste KF så ville s v mp avskriva 9 miljoner till S närstående Folkets Hus Bomhus, och man ville ge Brynäs IF 25 miljoner. Sedan tidigare har man skänkt bort 6.5 miljoner till privata Furuviksparken, ett beslut som Förvaltningsrätten ansåg bryta mot lagen. S i Gävle har dock inte försökt att driva tillbaka Gävlebornas pengar. Den röda tråden är att man inte använder kommunens skattepengar till kärnverksamhet. S hade inte skapat goda rutiner i ekonomistyrningen så att 10-tals miljoner kunde försvinna utan kontroll genom förskringringen.

I en demokrati så är det Gävleborna som har makten att bestämma hur man vill att Gävle ska styras. I det senaste valet så var det över 50 % av väljarna som röstade emot den sittande majoriteten men tack vare valkretsindelningen så styr v mp s.

Nu när det är så nära valet så får Gävleborna avgöra om Carina Blank (S) tog rätt beslut på delegation – mot kommunfullmäktiges vilja – att skänka bort 1 miljon kronor till Brynäs IF. Vill du ge oss i Nya Moderaterna och alliansen en möjlighet att utkräva ett personligt ansvar från Carina Blank (S) så väljer du att stödja oss i det kommunala valet, liksom i övriga val.

Med Carina Blank och S V MP har Gävle 12 förlorade år bakom sig. Arbetslösheten är rekordhög på 13.8 % att jämföra med alliansstyrda Uppsala, som har en arbetslöshet som är hälften så hög. Med ett bättre företagsklimat så kan vi vända Gävles negativa utveckling, och liksom framgångsrika allianskommuner pressa ned arbetslösheten. Det värsta med socialdemokraternas styre är alltså inte enbart att miljonerna har rullat till fel saker utan att arbetslösheten och tillväxten är så låg.

Ge oss möjlighet att pröva frågan om Blank (S) tog rätt beslut genom att inte bevilja henne ansvarsfrihet för de beslut som hon har tagit, som har kostat Gävleborna miljoner. Lägg din röst på Nya Moderaterna och alliansen.

Lars Beckman

Riksdagsledamot (M) Gävle

Inga kommentarer: