Sidor

måndag 21 juli 2014

Dagens DN artikel visar varför medlemmarna flyr facket..

På DN:s fråga om facket tänker ta strid mot s för sina medlemmars skull så svarar fackpampen nej. Det är inte undra på att medlemmarna flyr när psrtiet s går före medlemmarnas bästa.

Inga kommentarer: