Sidor

fredag 13 juni 2014

Fullt logisk tolkning av Högsta förvaltningsrätten och Radiotjänst ledning borde skämmas! Tyvärr tog inte Eva Hamilton sitt ansvar som styrelseordförande när VD för Radiotjänst helt tappade fotfästet.

För ett år sedan hade jag en debatt som pågick mellan mig och Radiotjänst, där jag ansåg att det var en helt orimlig tanke att alla i Sverige som kan se SVT utbud via internet ska betala TV och Radioavgift. Radiotjänst gick till hårt angrepp på mig och ansåg att jag hade fel. Nu kan vi konstatera att idag har Högsta Förvaltningsrätten i alla avseenden konstaterat att Radiotjänst hade fel. En ursäkt är nu på sin plats till alla som har blivit jagade av Radiotjänst på oriktiga grunder, och ett tungt ansvar faller även på Eva Hamilton som inte tog sitt ansvar som styrelseordförande i bolaget när VD uppenbarligen tappade fotfästet.

Högsta Förvaltningsrätten skriver;

Mot bakgrund av regleringen i 1 kap. 6 § första stycket YGL bör en webbsändning även vid tolkningen av avgiftslagen utsändningsbegrepp anses vara tillgänglig endast på särskild begäran. En webbsändning kan då inte anses utgöra en utsändning eller vidaresändning i avgiftslagens mening.
Sammanfattningsvis finner Högsta förvaltningsdomstolens att en dator med internetuppkoppling inte kan anses vara avsedd att ta emot utsändning eller vidaresändning av tv-program och att en webbsändning inte heller kan anses utgöra en utsändning eller vidaresändning i avgiftslagens mening.

Innehav av en dator med internetuppkoppling kan således inte anses utgöra ett innehav av en tv-mottagare som kan utlösa en skyldighet att betala radio- och tv-avgift.

RIKAB har därmed inte haft lagligt stöd för att påföra AA den i målet aktuella radio- och tv-avgiften och beslutet ska undanröjas.

Här kan du läsa hela domen;

http://www.hogstaforvaltningsdomstolen.se/Domstolar/regeringsratten/Avg%c3%b6randen/2014/Juni/7368-13.pdf

---

Det logiska efter domen är nu att SVT och SR låser sina plattformar för icke kunder, dvs man ordnar en inloggningsfunktion där man som kund knappar in sitt kundnummer och då låser man upp sidan. En enkel teknisk åtgärd som innebär att de som vill använda SVT och SR utbud också betalar för det, och får tillgång till det.

 

Inga kommentarer: