Sidor

onsdag 7 maj 2014

Öppen utfrågning om höjda punktskatter på alkohol och tobak imorgon i Skatteutskottet. 

Öppen utfrågning om höjda punktskatter på alkohol och tobak

Skatteutskottet håller den 8 maj en öppen utfrågning med anledning av regeringens förslag i 2014 års ekonomiska vårproposition om höjda punktskatter på alkohol och tobak.
Tid: Torsdag den 8 maj 2014 kl. 09.00 – 10.00
Plats: Skandiasalen, ingång Mynttorget 1

Program

Talare:
  • Mikael Lundholm, statssekreterare Finansdepartementet
  • Per Nilsson, överdirektör Tullverket
  • Per Hortlund, utredare Handelns utredningsinstitut HUI
Frågor från utskottets ledamöter

Webb-tv och TV

Utfrågningen kan även följas via riksdagens webb-tv och SVT Forum (där den ev. sänds i efterhand).

För mer information

Olof Åkerrén, föredragande skatteutskottet, telefon 08-786 49 75, e-post se olof.akerren@riksdagen.se

Tag med riksdagens pressackreditering

Journalister som vill delta men inte har riksdagens pressackreditering kan kontakta pressekreterare Maria Skuldt, telefon 08-786 40 54, e-post maria.skuldt@riksdagen.se, eller Riksdagsinformation, telefon 020-349 00
 
 
 
 

Inga kommentarer: