Sidor

onsdag 2 april 2014

Varje dag som en tigggare sitter i ett gatuhörn i länet istället för att utbilda sig och söka ett jobb är en förlorad dag!

I Arbetarbladet så konstaterar jag att det inte är acceptabelt att människor kommer till Sverige för att tigga. Varje dag som en människa sitter i ett gatuhörn istället för att tigga istället för att utbilda sig och skaffa sig ett jobb med löneinkomst är en förlorad dag.

Att blunda för problemet är inte att bidra till lösningen och det är självklart Rumänien och Bulgarien eller andra länder där sina medborgare lämnar landet för att tigga, som måste hitta lösningar på problemet. Genom att ge pengar till en tiggare så förstärker du den människans utsatthet. Vi måste hitta långsiktiga lösningar och Polisen i södra Hälsingland har signalerat att man vill ha fler verktyg för att kunna hjälpa de här människorna till en bättre livssituation.
Jag tycker att det är fullt rimligt att polisen ska ges de verktygen.

Kommunerna i Sverige erbjuder ofta en resa hem, men eftersom det är mer elände i det egna landet så kommer ofta människorna tillbaka för att tigga. Om det skriver Ljusnan idag.

Den socialdemokratiska politikern i Bollnäs konstaterar:

– Vi har inte haft det på tapeten att ta upp det som ett ärende. Det är ju EU-medborgare som har rätt att vara här, säger socialnämndens ordförande Erika Engberg (S).
Det finns heller inga planer på att diskutera ansvarsfrågan i fullmäktige. Den hjälpinsats som kommunen kan erbjuda de här personerna är enligt Erika Engberg en biljett hem.

I exempelvis Skövde har socialförvaltningen satsat på uppsökande verksamhet. Varje vecka söker de upp utländska medborgare som tigger och erbjuder bistånd. Det handlar om akut hjälp så som matpengar, en biljett hem samt tillfälligt tak över huvudet om behov finns.

Men sådana här uppsökande insatser är inget som har diskuterats inom socialnämnden i Bollnäs.
– Har de så mycket go i sig att de tar sig hit så tror jag också att de vet vart man ska ta sig om man behöver hjälp, säger hon.

Men detta gäller självklart inte när det förekommer tvång och människohandel.

– Där har vi en ansvarig person som deltar i ett länssamarbete mot människohandel och får information därifrån, berättar Erika Engberg.
Det ser också helt annorlunda ut när det gäller barn.

– Då är det en direkt fråga för oss. Nu har jag fått signaler om att det kan finnas ett barn indraget i det här, så kanske att vi kommer att behöva diskutera det här i alla fall.

I det länsövergripande samarbetet kring människohandel och prostitution finns representanter från polis, socialtjänst, åklagarkammaren, länsstyrelsen och migrationsverket.

– Vi pratade om det här när vi träffades för några veckor sedan, men det var mer allmänt om att det kan gömma sig människohandel i den här verksamheten, säger Monika Quadt från socialtjänsten i Gävle.

Monika Quadt håller med om att de här människorna lätt kan hamna mellan olika stolar och blir ingens ansvar.

– Personligen kan jag tycka att vi är lite flata i Sverige när vi säger att det inte är förbjudet att tigga och så gör vi ingenting, säger hon.

Inga kommentarer: