Sidor

måndag 7 april 2014

Det är inte nya chefer som är lösningen för sjukvården i Gävleborg utan en ny politisk ledning!

HT skriver på nätet om ännu en chef som lämnar över ansvaret för sjukvården. Det går inte att hålla reda på hur många chefer som S har bytt ut inom landstinget Gävleborg och sanningen är att det inte spelar någon roll hur många chefer som börjar - och slutar - utan den långsiktiga lösningen är en ny politisk ledning som förmår prioritera rätt i verksamheten. Det är när landstingsstyrelsens ordförande heter Patrik Stenvard (M)  som den verkliga skillnaden börjar för sjukvården i Gävleborg.

Inga kommentarer: