Sidor

onsdag 9 april 2014

Att TV4 Gävle lägger ned är ett mycket tråkigt besked!

Media befinner sig just nu i en mycket svår tid av omställning. Internet tar allt större och större del av mediaföretagens budget och det slår hårt mot framförallt dagstidningarna men även mot andra mediaföretag. Det är i ljuset av mediakrisen som man förmodligen ska se TV4 beslutet om att lägga ned de lokala nyheterna.

Det som är möjligtvis speciellt med TV4 lokala närvara var att när man tog bort avgiften för TV4 så byggde det på att man hade en stark lokal närvaro ute i landet. Om man nu inte tänker leva upp till det så kanske man från politiken måste fundera över om en avgift ska påföras igen? Jag är starkt emot koncessionsavgifter på både radio och tv eftersom det snedvrider konkurrensen men om TV 4 ensidigt bryter sin överenskommelse så borde i alla fall frågan väckas.

Inga kommentarer: