Sidor

fredag 21 mars 2014

Vem företrädare en medarbetare på en offentlig arbetsplats där S styr och där facket är s-märkt?

För en tid sedan skrev jag ett blogginlägg om problemet med usla chefer som orsakar ohälsa. Jag har fått en stor respons på det inlägget och problemet verkar vara större än jag först trodde.

Det handlar om privata företag där man har anställt lägre mellanchefer som inte klarar av sin uppgift men problemet finns i än större omfattning i offentlig sektor. Där finns det också en dubbel komplikation. Om en medarbetare arbetar i Gävle kommun och råkar ut för en chef som inte klarar av sitt uppdrag av att vara ledare - vem ska då hjälpa medarbetaren? Tydligen så finns det ett uttalat arbetssätt att Kommunal, som är S närstående, inte kritiserar Gävle kommun eftersom den kommunen styrs av s. Ofta är det också s politiker som är verksamma i fackförbundet Kommunal. Det ställer en ytterst relevant fråga. När fackförbundet är så tydligt S märkt, och man i själva verket företräder arbetsgivaren, som är styrt av socialdemokraterna - vem företrädar då medarbetaren vid en konflikt?

Det är ett allvarligt problem och pekar på att de fackliga företrädarna borde skilja på sina roller. De får sin lön tack vare medlemsavgiften från medlemmarna och ska då självklart ha sin lojalitet och uppdrag från just medlemmarna och inte hos partiet eller arbetsgivaren.

Det är dock alltid arbetsgivarens yttersta ansvar att säkerställa att man har chefer som fungerar i en organisation. I det ligger också att kompetensutveckla sina chefer så att de både levererar ett gott resultat men också att man skapar en positiv delaktig och friskskapande arbetsplats. Det ska vara roligt att gå till jobbet!

När/om man gör en felrekrytering, vilket kan hända vilket företag som helst oavsett bransch eller utser en chef som inte är lämplig i en offentlig organisation, så är det viktigt att företaget tar sitt ansvar och lyfter bort personen. Det enda man kan vara säker på är att om en chef orsakar ohälsa för sina medarbetare eller levererar ett dåligt resultat, så kommer det inte att bli bättre. Du kan också ha chefer som kortsiktigt gör goda ekonomiska resultat - försäljningen ökar eller det kommer in fler kunder eller vad man nu mäter, men det långsiktiga priset för de kortsiktiga framgångarna blir så stora att företaget i längden kommer att lida skada. Det här problemet tenderar att vara större i större företag där kopplingen mellan ägare och verksamhet inte är så stor utan det är det finns mellanchefer och gruppchefer som kan ha ett felaktigt betende. I sådana företag är det viktigt att HR funktionen fångar upp dåliga chefer och hjälper dem att utvecklas eller avvecklas. Här borde även Försäkringskassan och Företagshälsovården kunna arbeta ännu närmre arbetsgivarna. När de får signaler om arbetsplatser som inte fungerar så borde de slå larm till de företagens HR avdelningar. Lämpligen genom att vara tydliga på läkarintyg mm.

Hur ska man då lösa problemet med s influerade fackförbund? Ja, om inte facken ser värdet av att skilja sig från partiet så kan medarbetarna istället välja att rösta fram alliansen vid styret i Gävle. Då blir det en skillnad mellan politiken - tjänstemännen och fackförbundet. Det skapar en större rättstrygghet för den enskilde och gör att ohälsan kommer att sjunka när vi återför glädjen på de arbetsplatser som idag upplever problem. Den stora vinnaren med det, förutom medarbetarna, är de som använder kommunens tjänster. Medarbetare som har roligt på jobbet och gör ett bra jobb, kommer också att ge bättre service och bemötande. Det är så kedjan hänger ihop.

Vi politiker kan skapa ramar och regler och arbeta för att minska ohälsan men om inte arbetsgivare är aktiva i den kedjan som jag har beskrivit ovan så kommer våra verktyg att vara begränsade. Så min enkla vädjan till företag och offentliga arbetsgivare är; Se till att ni har rätt chef på rätt plats så att vi kan använda våra gemensamma resurser till välfärd istället för sjukskrivningar. Er vinst som företag är att ni kommer att ha arbetsplatser där era medarbetare mår bra och då levererar bättre helt enkelt.


Inga kommentarer: