Sidor

tisdag 4 mars 2014

Riskkapitalister- bovar eller befriare! Seminarium i Riksdagen.


Inbjudan till Seminarium

Riskkapitalister–bovar eller befriare?
Lunchseminarium onsdagen den 19 mars kl. 11.30–13.00

Plats: Partimatsalen
Riskkapitalbranschen har utvecklats framgångsrikt i Sverige under en längre period och idag spelar det en stor roll inom ramen för tillväxt, entreprenörskap och sysselsättning. Tillväxten kommer främst från små- och medelstora företag och för att fler företag ska våga investera är tillgången till riskkapital många gånger avgörande. Närmare 200 000 svenskar arbetar idag i riskkapitalägda bolag, och kapitalet bakom fonderna tillhör ofta pensionärer och andra försäkringstagare. Trots det målas riskkapitalister ofta upp som giriga bovar. Så vad är egentligen riskkapital, och vilken roll spelar det i samhället?

Du är härmed inbjuden att delta under ett exklusivt och spännande seminarium som kommer att sprida kunskap om riskkapitalets roll i svensk ekonomi samt lyfta fram flera intressanta aspekter kring ämnet
Varmt välkommenatt delta!
Deltagare i paneldebatten

Monalotte Theorell Christofferson, VD och finansdirektör, Scope Capital Advisory AB

Helena Stjernholm,

VD, IK Investment Partners Norden AB


Gun Nilsson
, Finansdirektör, Sanitec Corporation

Gösta Karlsson, Chefsekonom Unionen

Sanna Suvanto-Harsaae, Styrelseledamot i CCS och SAS och ordförande i Babysam, Best Friends m.m.

Moderatorer
Ulf Berg (m)
Lars Beckman (m)

OBS! Anmälan skickas till julia.dang@riksdagen.se senast 17 mars.

Inga kommentarer: