Sidor

måndag 10 mars 2014

Idag besöker M ledamöter i skatteutskottet Gävleborg och Dalarna. Hur skulle s v mp politik påverka jobben i Sverige? vi ställer frågan till dem som vet det bäst, företagen som anställer.

Idag välkomnar jag M kollegorna i Skatteutskottet till Gävle. Vi ska träffa Sandvik Korsnäs mfl hos Mellansvenska Handelskammaren, och sedan Call Up. De har många unga anställda och vet självklart vad en tredubbling av arbetsgivaravgiften skulle betyda för ett företags möjligheter att behålla sina anställda resp anställa fler. Sedan åker vi till Dalarna där Carl Ström Svenskt Näringsliv har bjudit in ett antal företag som också kan berätta om hur s v mp politik skulle påverka deras företag negativt, och därmed jobben.

Inga kommentarer: